PFAS-onderzoek in kader van nieuwbouw

Projectgegevens:

Periode:  tweede helft van 2021

Opdrachtgever: Blue Skies One B.V.

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Ton Heusinkveld
  • Rolf Smit
  • Lisanne Meulendijks
  • Jeroen Theelen
  • Odile Rutten
  • Margo van Deursen
  • Amy Veenendaal

Over het project

Blue Skies One B.V. heeft TAUW gevraagd om in het kader van veiligheid en grondverzet een bodemonderzoek uit te voeren op een locatie in Helmond. Er waren twee locaties waar nieuwbouw zou plaatsvinden, waarbij er gegraven moest worden om fundering aan te leggen. Het herschikken van de grond zou op de locatie gebeuren. Tijdens het onderzoek bleek de locatie middenin de PFAS-verontreinigingsvlek van Custom Powders te liggen, waardoor de grond en het grondwater verdacht waren op PFAS. Binnen de gestelde verontreinigingscontour waren maatregelen nodig om te voorkomen dat de grond- en de grondwaterverontreiniging zich zou verspreiden.

 

Samenwerking tijdens het project

Er is overleg gevoerd tussen de opdrachtgever, aannemer, architect en TAUW om tot een snelle afhandeling te komen. Door het vertrouwen van de opdrachtgever kon TAUW assertief handelen. In overleg met de gemeente konden de juiste maatregelen worden genomen. 

 

Resultaat van het project

In korte tijd is geregeld dat er een plan van aanpak werd opgesteld dat door het bevoegd gezag is goedgekeurd. De grondstromen konden vervolgens snel van de ene naar de andere locatie worden gebracht onder milieukundige begeleiding van een externe partij die namens TAUW opereerde.

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.