PGS 15 advisering gasflessenopslag voor de RAI Amsterdam

Projectgegevens


Periode:
 november 2018 - februari 2019
Opdrachtgever: RAI Amsterdam B.V.
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Arjan van Zeeburg

Wat was de opdracht?

De RAI Amsterdam B.V. heeft Tauw gevraagd te adviseren over een nieuwe locatie voor de opslag van gasflessen tijdens evenementen. De RAI werd er door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namelijk op gewezen dat de opslag van deze gasflessen door derden anders moest. Tauw heeft de RAI geadviseerd over de meest geschikte locatie en daarbij aangegeven aan welke voorschriften dit moet voldoen vanuit de ‘PGS 15: Richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’.

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

Tijdens een rondleiding met een Permit Specialist van de RAI Amsterdam over het terrein, bleek de door de klant voorgestelde nieuwe locatie niet de meest geschikte locatie te zijn vanwege de hoge kosten die de benodigde aanpassingen met zich mee zouden brengen. De Tauw-adviseur heeft dit direct gecommuniceerd en in een separate notitie beargumenteerd, zodat de klant ook intern duidelijk kon maken waarom de beoogde locatie niet geschikt zou zijn.

Hierna werden drie alternatieve locaties bezocht en beoordeeld. Op basis van ons rapport, waarin we per locatie ook de aandachtspunten voor de realisatie van de opslag hebben benoemd, heeft de RAI Amsterdam zelfstandig een keuze kunnen maken.

“Wij kijken tevreden terug op dit project. Tauw keek niet alleen naar de wet- en regelgeving maar dacht ook goed mee met onze praktische wensen, zoals de meest handige locatie in gebruik en de grootte van de opslag”

Wat is het resultaat van het project?

De RAI Amsterdam beschikt nu over een opslagvoorziening voor gasflessen die voldoet aan de voorschriften uit de PGS 15 op een locatie waarover binnen de RAI consensus is, én tegen minimale kosten.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.