PGS-31 GAP analyse Tate & Lyle Netherlands BV

Projectgegevens:

Periode: februari 2021 - heden (project duurt tot circa eind 2022)

Opdrachtgever: Tate & Lyle Netherlands BV 

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Eldert de Vries
  • Jason Renfurm

 

Opdrachtomschrijving

Tate & Lyle heeft TAUW gevraagd voor ondersteuning in het kader van de PGS-31. Hierbij is het doel om voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. Voor dit project is TAUW-adviseur gedetacheerd op de locatie in Koog aan de Zaan om ondersteuning te bieden in de rol van documentalist.

De scope van het project is het in kaart brengen van 13 chemicaliën systemen en het uitvoeren van een PGS-31 GAP analyse. De werkzaamheden waar TAUW zich onder andere op richt zijn:

  • Controleren en updaten van documenten zoals: procedures, werkinstructies en alarm functie diagrammen in samenspraak met operators en procestechnologen.
  • Controleren van technische tekeningen in het veld en deze kloppend maken met de werkelijkheid (As-build). Dit zijn de tekeningen die weergeven hoe leidingen en andere onderdelen van een procesinstallatie met elkaar verbonden zijn. Ook wel Proces en Instrumentatie diagrammen (P&ID’s) genoemd
  • Voorbereiden, voorzitten en notuleren van risicoanalyses HAZOPS & HAZID 
  • Opstellen van een (digitaal) technisch dossier
  • Ondersteunen bij het herkeuren van de installaties
  • Uitvoeren van PGS-31 GAP analyse door middel van checklists
  • Meedenken over (her)ontwerpen/verbeteren van de chemische systemen om te voldoen aan de PGS-31 richtlijnen

 

Samenwerking tijdens het project

Het afgelopen jaar heeft TAUW voor verschillende projecten nauw samengewerkt met Tate & Lyle. De TAUW-adviseur op locatie is geheel op de hoogte van wat er binnen de organisatie speelt op HSE-gebied en pakt alle vragen op. Door goed te luisteren naar de behoeftes van de klant kan TAUW zorgen dat de juiste specialisten bij de vragen betrokken worden. De werksfeer tussen TAUW en de klant wordt als prettig en goed ervaren, wat resulteert in een samenwerking die soepel verloopt.

Naast TAUW is ook de firma Engie nauw betrokken in het projectteam.


Resultaat van het project

Na afloop van het project zijn alle chemicaliën systemen en de daarbij behorende risico’s in kaart gebracht. Om te voldoen aan de PGS31 richtlijnen is de vervolgstap om de risico’s te mitigeren. Hierdoor wordt het mogelijk een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag te creëren. Daarnaast levert TAUW een bijdrage in de versterking van het HSE team en kan op die manier antwoord geven op heel diverse vraagstukken.

Het resultaat van onze werkzaamheden is dat we de klant hebben kunnen ondersteunen bij het opbouwen van een goede, veilige en betrouwbare basis die nu goed in stand kan worden gehouden.

 

"De professionele samenwerking met TAUW en hun ingebrachte kennis draagt bij aan het soepele verloop van het PGS-31 project. Daarnaast denkt TAUW ook mee om interne processen te stroomlijnen en - waar nodig - verbetervoorstellen te doen.” - Patrick Zuurendonk, Tate & Lyle Netherlands BV

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.