Phase I vendor ESG en Environmental Due Diligence (EDD) voor Roompot Group/PAI Partners

Projectgegevens:

Periode: december 2019 - juni 2020

Opdrachtgever: Roompot Group/PAI Partners

Betrokken Tauw adviseurs:

 • Peter van Kernebeek (PM)
 • Paul Dekker
 • Hans Nieuwenhuis
 • Monica Martens
 • Hielke van der Aa
 • Ilona van der Kroef
 • Paul Kortenhorst
 • Sylvia Scholz
 • Christoph Wohlgemuth

Opdrachtomschrijving

Roompot is een toonaangevende Europese aanbieder van vakantieaccommodaties. In december 2019 vroeg de Europese private equity firma PAI Partners (eigenaar van Roompot sinds november 2016) aan TAUW om hen en Roompot bij te staan in de context van een beoogde exit door PAI Partners. TAUW heeft in het kader van dit verkooptraject in de eerste helft van 2020 een uitgebreide Phase I ESG- en Environmental Due Diligence (EDD) assessment uitgevoerd.

De primaire projectdoelstellingen waren om:

 • Een goed algemeen beeld te krijgen van de staat en performance van Roompot op milieugebied
 • Een inventarisatie te maken van materiële milieu-gerelateerde issues in relatie tot  (activiteiten op) de parken van Roompot
 • De mogelijke zakelijke consequenties van die materiële issues te waarderen


De opdracht op corporate niveau betrof de beoordeling van:

 • Het ESG (environmental, social en governance) beleid van Roompot, inclusief, maar niet beperkt tot:
  - biodiversiteit
  - sociaal beleid
  - maatschappelijke impact
  - Green Key-certificering

 • Het milieubeleid van Roompot, inclusief, maar niet beperkt tot:
  - stikstofdepositie en daaraan gerelateerde beperkingen voor de ontwikkeling van nieuwe parken
  - klimaatbestendigheid
  - kwaliteit van de bodem en het grondwater (inclusief PFAS)
  - watermanagement

 • Het veiligheidsbeleid van Roompot, inclusief, maar niet beperkt tot:
  - veiligheid en gezondheid op het werk
  - beheer van brandveiligheid
  - aanpak van legionella


Op parkniveau hield de opdracht een beoordeling in van de milieukundige staat van alle Roompot-vakantieparken (32 in Nederland en 2 in Duitsland), waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Bestemmingsplansituatie
 • Milieu-gerelateerde vergunningen
 • Milieugevoeligheid/-kwetsbaarheid
 • Stikstofdepositie in relatie tot nabijgelegen Natura 2000-gebieden
 • Bodem- en grondwaterkwaliteit
 • Omgevingsemissies


Het TAUW-team heeft bij de beoordeling de volgende stappen doorlopen:

 • Meerdere bijeenkomsten/sessies met het management van Roompot op het hoofdkantoor van Roompot
 • Locatiebezoeken op alle parken die onderdeel waren van het onderzoek
 • Diepgaande analyse en beoordeling van informatie/documentatie die we verkregen van Roompot en van een selectie van openbaar beschikbare informatie


Samenwerking tijdens het project

TAUW is voor veel bedrijven in Europa (lokale en internationale industriële bedrijven, investeerders (private equity), vastgoedbeleggers, enzovoort) de aangewezen partij en vertrouwde adviseur voor het uitvoeren van ESG- en EDD-projecten. Onze klanten waarderen onze ervaring met en begrip voor de transactie-context en de daaraan gerelateerde processen en mechanismen. Ook onze toewijding, onze responsiviteit en onze ervaring om bevindingen op realistische wijze te vertalen naar zakelijke consequenties worden zeer op prijs gesteld.

De bovengenoemde karakteristieken van TAUW kwamen ook goed van pas in de context van de exit van PAI Partners uit Roompot. De CFO van Roompot, de heer Coen van der Wel, zegt hierover:

“Tijdens het besluitvormingsproces bij een acquisitie of verkoop is due diligence ongelooflijk belangrijk. Het is heel fijn om dan te kunnen vertrouwen op een deskundige ESG- en EDD-adviseur. De uitgebreide kennis en expertise van TAUW, in combinatie met hun snelheid van reageren, was precies wat we nodig hadden. De werkrelatie tussen het team van TAUW, Roompot en PAI Partners was gedurende het hele project heel open en coöperatief, en gebaseerd op vertrouwen.”

Omdat het hoofdkantoor van het bedrijf, net als veel van de vakantieparken van Roompot, in Zeeland ligt, had Roompot aan TAUW voor de loop van het onderzoek een 16-persoons vakantiehuis in het Roompot-vakantiepark De Banjaard in Kamperland ter beschikking gesteld. Gedurende een periode van vijf weken heeft dat vakantiehuis als TAUW-kantoor en uitvalsbasis voor het TAUW-team gediend. Hoe gaaf is dat!

Resultaat

De bevindingen van het onderzoek zijn verwerkt in een zogenoemd Vendor DD-rapport. Dit rapport is opgenomen in een virtuele dataroom, waarmee het beschikbaar is gesteld aan potentiële kopers.

In juni 2020 werd bekendgemaakt dat KKR de nieuwe eigenaar van Roompot zou worden. Dit was slechts enkele dagen nadat TAUW de laatste ESG- en milieugerelateerde vragen van KKR had beantwoord.

Het project is succesvol en tot volle tevredenheid van de klant afgerond.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.