Toetsing kunstwerken regionale keringen HDSR

Projectgegevens:

Periode: oktober 2020 - maart 2021

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Betrokken adviseurs: 

  • Gustav Egbring
  • Floor Maten
  • Bas Krewinkel

Over het project

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) moet voor 2024 de regionale keringen in haar beheersgebied toetsen. Om toetsing van kunstwerken in regionale keringen op te starten is een Plan van Aanpak (PvA) nodig.

HDSR heeft TAUW gevraagd om dit Plan van Aanpak op te stellen. Kennis uit vigerende leidraden en normen over de toetsing van kunstwerken in regionale keringen is gebruikt om dit plan op te stellen. Daarnaast zijn verschillende waterschappen geïnterviewd over hun ervaringen met de toetsing van dit type kunstwerken en over de omgang met de kennis uit het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Tevens zijn er keuzes gemaakt met de opgedane kennis op het vlak van risicogestuurdheid binnen de toetsing.


Samenwerking tijdens het project

HDSR was zeer tevreden over de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Gedurende het project zijn de verwachtingen continue met HDSR afgestemd. Er was wederzijds snel en laagdrempelig contact. 

Resultaat van dit project?

Het resultaat is een Plan van Aanpak opgesteld, bestaande uit onder andere:

  • Inventarisatie van de kunstwerken in het beheersgebied van HDSR
  • Analyse van het beheerregister en de advies in de omgang met ontbrekende gegevens daarin
  • De werkwijze voor de toepassing van filters op de bulk van (kleinere) kunstwerken
  • Stappenplan voor de gedetailleerde toetsing van de kunstwerken
  • Risicoanalyse
  • Kosteninschatting en planning


Een belangrijk aspect in het gehele Plan van Aanpak is de risicogestuurdheid van de toetsing. Er wordt dan ook stilgestaan bij de keuzes ten aanzien van de risicogestuurde toetsing en de daarbij behorende aandachtspunten.

Risicogestuurdheid houdt hierbij in dat niet alles in detail wordt bekeken en getoetst, maar dat op basis van een risico-inschatting de (meest) risicovolle assets worden beschouwd.

Deze opdracht is naar uiterste tevredenheid van de opdrachtgever afgerond, met een score van 97,5 van de 100 punten bij de eindbeoordeling.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.