PlanMER goede basis voor Omgevingsvisie Gemeente Schagen

Projectgegevens:

Periode: Februari 2019 – September 2021

Opdrachtgever: Gemeente Schagen (onderaannemer Bügel Hajema)

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Joost de Jong

  • Marieke van der Linde

  • Daan van Gils

 

 

Over het project

De gemeente Schagen heeft in samenwerking met Bügel Hajema een Omgevingsvisie opgesteld. In de Omgevingsvisie worden aan de hand van acht speerpunten de visie en ambities voor de fysieke leefomgeving tot aan 2040 uiteengezet.

Parallel aan het opstellen van de Omgevingsvisie heeft TAUW in samenwerking met de gemeente een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Het doel van het planMER is het inzichtelijk maken van de effecten van het beleid in de Omgevingsvisie op de leefomgeving. Daarnaast beschrijft het PlanMER in hoeverre het voorgestelde beleid bijdraagt aan het halen van de gestelde ambities. Het planMER geeft op deze wijze de benodigde (milieu)-informatie voor het nemen van een besluit over de vaststelling van de Omgevingsvisie.

Samenwerking tijdens het project

Tijdens het opstellen van het planMER werkten de adviseurs van de gemeente Schagen, Bügel Hajema en TAUW constructief en plezierig samen. Door alle partijen structureel aan te haken bij overleggen en werksessies was iedereen goed op de hoogte van de voortgang van zowel de Omgevingsvisie als het planMER. De vaste projectgroep zorgde voor continuïteit en efficiëntie tijdens overleggen en werksessies. Ook toen we overschakelden op digitale overleggen door de coronamaatregelen en in periodes van relatieve stilte voor het planMER-traject. In een beperkt aantal overleggen werd de juiste informatie opgehaald voor het opstellen van het planMER. Het gezamenlijke proces heeft geresulteerd in een planMER dat zowel qua structuur als abstractieniveau aansluit bij de Omgevingsvisie.

Resultaat van dit project?

Samen met de gemeente heeft TAUW toegewerkt naar een compact en tegelijkertijd helder en volledig planMER. Naast de inhoudelijke beschrijving, geven tabellen en figuren een duidelijk overzicht van de effectbeoordeling en de synergie en strijdigheden. Gedurende het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie heeft het planMER inzicht gegeven in de wijze waarop de gemeente met de Omgevingsvisie haar (milieu) kwaliteiten kan behouden, versterken of toevoegen. Met behulp van deze informatie heeft de gemeente de Omgevingsvisie verder kunnen aanscherpen. De Omgevingsvisie is op 14 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Home - Omgevingsvisie Schagen

De Commissie voor de m.e.r. heeft het planMER beoordeelt en stelt: “Het MER is methodisch helder en consequent van opzet. Het geeft op een begrijpelijke manier weer wat te verwachten effecten zijn de Omgevingsvisie en de mate waarin doelen worden bereikt”.

“Met een beperkt aantal overleggen en werksessie heeft het projectteam van TAUW de juiste informatie bovengehaald. Het planMER vormde een goede basis voor het voeren van de discussie over de Omgevingsvisie. Het projectteam van TAUW begeleidde ons ook goed bij het adviestraject van de Commissie voor de m.e.r.” - Marjolijn van Erkelens, projectleider omgevingsvisie gemeente Schagen

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.