Planstudie ondergrondse 150 kV verbinding tussen Tilburg-Noord en Best

Projectgegevens:

Periode: 2018-2020

Opdrachtgever: TenneT  T.S.O.  B.V.

Betrokken adviseurs: 

 • Lex Bekker
 • Anne Vogelzang - Wijlens
 • Ymke van Buuren
 • Paul Kortenhorst

 

Over het project

De combinatie TAUW/Witteveen en Bos heeft in opdracht van TenneT een integrale plan-studie uitgevoerd naar de ruimtelijke en technische (on)mogelijkheden voor het ondergronds brengen van de 150 kV hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best. Het doel van het project was om vanuit techniek, kosten, ruimtelijke- en milieuaspecten te onderbouwen welk tracé het beste kan voldoen aan de randvoorwaarden van TenneT, en om dit ruimtelijk mogelijk te maken in de verschillende gemeentes.

Werkzaamheden geleverd door TAUW:

 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van kansrijke alternatieven op de tracékaart
 • Bouwen van een digitaal Gebieds Informatie Model (GIM)
 • Diverse desktop-studies
 • Belemmeringenkaarten voor de belangrijkste milieuaspecten
 • Ondersteuning bij het kiezen van een voorkeurstracé
 • Aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van de m.e.r.-plicht
 • Ruimtelijke onderbouwing in de toelichting op de verschillende bestemmingsplannen
 • Plankaarten voor in de bestemmingsplannen


Samenwerking tijdens het project

Een planstudie als deze wordt door TenneT redelijk strak georganiseerd op basis van hun interne RFA-procedure. Bij het beoordelen van de door ons aangeleverde (concept)stukken was niet alleen onze directe contactpersoon actief betrokken. Vanaf het eerste begin zijn ook afdelingen als juridische zaken, assetmanagement en techniek actief betrokken geweest bij de overleggen. De uitdaging lag er om, in een dergelijk gemêleerd gezelschap, elkaar goed te verstaan om misverstanden te orkomen. Doordat we hebben gekozen voor een risicogestuurde strategie zijn bepaalde (ecologische) onderzoeken in overleg naar voren gehaald om in een zo vroeg mogelijk stadium mogelijke show-stoppers in beeld te krijgen.

Resultaat van dit project?

Een van de belangrijkste producten die we voor dit project hebben geleverd is de m.e.r.-beoordeling. Dit deel van de opdracht speelde zich af in een complexe projectomgeving waarin zowel intern als extern veel partijen actief zijn, vaak met tegengestelde belangen. Door de randvoorwaarden (die er vanuit de wet- en regelgeving voor een m.e.r.-beoordeling gelden) scherp te krijgen, is voorkomen dat er onderzoek is gedaan met onnodig veel details. Op die manier is ook voorkomen dat de scope van de m.e.r.-beoordeling werd uitgebreid tot de volledige tracékaart.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.