Planuitwerking tracébesluit en saneringsplan A15

8 juli 2019

Projectgegevens


Periode: 
2016 - 2021

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Betrokken Tauw-adviseurs:

 • Esther van Rosmalen
 • Floris Eenink
 • Dirk Sjoerdsma
 • Lucy Talens
 • Andre Evers

Wat was de opdracht?

Op de A15, tussen Papendrecht en Sliedrecht, stagneerde vaak tijdens spitsperioden de doorstroming. Hierdoor ontstonden ook op het onderliggende wegennet knelpunten. Daarom nam de regio Drechtsteden het initiatief om deze knelpunten te identificeren en op te lossen.

Vanuit het ‘Rijksprogramma Beter Benutten’ zijn concrete plannen ontwikkeld voor slimme maatregelen die moeten zorgen voor een betere doorstroming en minder files op het traject. De voorkeur werd uitgesproken voor:

 • Het realiseren van een permanente derde rijstrook met vluchtstrook op de zuidbaan.
 • Het aanleggen van een weefvak met vluchtstrook op een deel van de noordbaan.

Tauw heeft de planuitwerkingsfase van dit project verzorgd in opdracht van Rijkswaterstaat.

Hoe ging de samenwerking?

Tauw heeft het volgende gedaan:

 • Wegontwerp (met bijbehorende kostenraming) gemaakt.
 • Alle effecten onderzocht.
 • Effecten vertaald in een m.e.r.-beoordeling, tracébesluit en een saneringsplan (sanering van woningen met een te hoge geluidsbelasting).
 • Voor een optimalisatie van het ontwerp heeft een Trade-off matrix bijgedragen aan een integrale afweging voor de besluitvorming.
 • Een deel van het omgevingsmanagement uitgevoerd.

Rijkswaterstaat is erg tevreden over de samenwerking en de geleverde kwaliteit. We werkten eens per twee weken met het IPM-team van Tauw samen op locatie van Rijkswaterstaat, wat bijdroeg aan een soepele samenwerking en korte lijntjes.

Wat was het resultaat van het project?

Het project startte in oktober 2016. 10 maanden daarna, in december 2017, werd het Ontwerp-Tracébesluit en Ontwerp-Saneringsplan getekend. Vervolgens is de fase om tot een definitief Tracébesluit en Saneringsplan te komen in slechts 5 maanden doorlopen, doordat er maar een beperkt aantal zienswijzen is ontvangen in de ter inzage termijn van het Ontwerp-Tracébesluit en Ontwerp-Saneringsplan. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 augustus 2018 het Tracébesluit (TB) en het Saneringsplan geluid (SP) voor de aanpassing van de rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht vastgesteld. De aanpassingen aan de weg gaan in 2020 van start. In 2021 wordt de weg opengesteld.

 

Heeft u vragen over dit project

Onze adviseurs staan voor u klaar!