Planvorming stadpark Maashaven

Projectgegevens

Periode: 2016 - 2019
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Jeroen de Jong  

Eén van de 8 stadsprojecten

Rotterdam heeft in 2020 zeven stadsprojecten aangewezen, die de stad Rotterdam in de nabije toekomst meer groen moeten geven. Aantrekkelijke openbare plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en recreëren. En die tegelijkertijd ook oplossingen bieden voor andere belangrijke opgaven van de stad zoals het verlagen van hittestress en het opvangen van hevige buien.

De Maashaven is omgeven door stadswijken waar Rotterdammers dicht op elkaar wonen. Groene verblijfsplekken in de buurt, waar bewoners elkaar tegenkomen, uitgedaagd worden om te bewegen en kunnen genieten van het uitzicht op de rivier zijn er nauwelijks. Hoog tijd dus voor een nieuw stadpark. Park Maashaven wordt een zeven hectare groot park met ligweides, bomen, afwisselende beplanting en hoogteverschillen. De komst van het park is ook een impuls voor de Maassilo, want straks is er meer ruimte voor festivals en evenementen. Onderstaand figuur geeft een impressie van het huidig ontwerp. Als het volgens plan verloopt, is het park in 2026 klaar.

Rol TAUW

TAUW is in de periode van 2016 tot en met 2019 betrokken geweest bij de initiatie- en de planvormingsfase van dit ambitieuze project als onderdeel van het projectteam. De projectnaam was bij start nog ‘Getijdenpark Maashaven’, aangezien de focus destijds meer lag op een natuurlijk park wat deels onder invloed van het getijde staat. Later is door de gemeente besloten om te gaan voor een variant stadspark, mede gezien de enorme behoefte van meer groen in en voor de stad.

Gemeente Rotterdam was de opdrachtgever en trekker. Het projectteam bestond naast de gemeente Rotterdam en TAUW uit het Havenbedrijf Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling en Waterschap Hollandse Delta. Het gezamenlijk doel was om met elkaar het initiatief uit te werken tot een ontwerp en vervolgens toe te werken naar de realisatie. De Maashaven is in 2018 deels verondiept met zand dat vrijkwam bij de verdieping van de Nieuwe Waterweg.

Bijdrage TAUW

TAUW heeft jaarlijks een in-kind bijdrage geleverd en heeft als lid van het projectteam kennis ingebracht gedurende het proces. Binnen dit project heeft TAUW tevens het benodigd waterbodemonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam en de milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering van de benodigde baggerwerkzaamheden. Tevens hebben we meegedacht over ontwerpmogelijkheden voor het invangen van plastic en geadviseerd bij de selectie van de grondstromen vanuit de Verdieping Nieuwe Waterweg.

Naast de rol van TAUW binnen dit project heeft TAUW in de periode van 2018 tot en met 2020 tevens de rol van Programmamanager mogen vervullen binnen het Programma Rivier als Getijdenpark.

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.