Praktijkonderzoek Hitte richtlijnen in zes gemeenten

Projectgegevens:

Periode: juli - oktober 2020

Opdrachtgever: gemeenten Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Utrecht

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Monique de Groot
  • Francesca Sahit

Opdrachtomschrijving

In de zomer van 2020 zijn de richtlijnen voor een hittebestendige inrichting van de openbare ruimte gepresenteerd. Deze waren het resultaat van een onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam, waar TAUW aan bijgedragen heeft. Verschillende gemeenten hadden de behoefte om deze richtlijnen nog een slag concreter te definiëren.

In de zomer en najaar van 2020 hebben zes gemeenten, de Hogeschool van Amsterdam en TAUW daartoe een project opgezet. Het doel was gemeenten meer concrete handvatten te geven om zelf specifieke grenswaarden te kiezen. De verwachting is dat andere gemeenten bij een bredere onderbouwing makkelijker de voorgestelde richtlijnen voor grenswaarden overnemen, of daar hun eigen specifieke invulling in kiezen. In dit onderzoek is onderzocht wat de richtlijnen in de praktijk beteken door hittemetingen, interviews, foto’s en GIS analyses te combineren.

Zo zijn in elke gemeente de mogelijke:

  1. Aangename koele verblijfsplekken onderzocht, beschreven en bemeten
  2. Percentages schaduw op loopgebieden bepaald en gefotografeerd
  3. Percentages schaduw per wijk en per wijktype bepaald

De inzichten helpen de gemeenten te kiezen voor de voorgestelde richtlijnen en helpen keuzes te maken in het bepalen van het percentage groen en schaduw.

Samenwerking tijdens het project

Het praktijkonderzoek is in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam gerealiseerd. Per gemeente zijn samen met de gemeente drie koelteplekken, drie looproutes en drie wijken bepaald. Tijdens de hittegolf van augustus 2020 zijn een meetonderzoek en een belevingsonderzoek in de aangewezen koelteplekken uitgevoerd. Op de looproutes en in de wijken zijn GIS analyses uitgevoerd en foto’s genomen.

Aanvullend is in september 2020 voor meerdere parken in de gemeenten waar we geen meet- en belevingsonderzoek konden doen, samen met de gemeente een veldonderzoek gedaan waarbij de parken beoordeeld zijn op geschiktheid en aantrekkelijkheid.

De locaties zijn in overleg met de gemeenten gekozen. Door de coronamaatregelen zijn de resultaten in een digitaal overleg gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en enige geïnteresseerden. Op basis van de discussie zijn conclusies getrokken voor het eindrapport.

Resultaat

Het onderzoek heeft tot een meer concrete invulling van de drie richtlijnen geleid. Er zijn streefwaarden voor percentage schaduw benoemd en criteria vastgesteld voor de definitie en inrichting van aangename koele verblijfsplekken (basis en bonus criteria). Voor het percentage groen is geadviseerd om een breder onderzoek te doen naar het percentage groen per wijktype. Daarnaast is het een belangrijk resultaat dat deze gemeenten gezamenlijk uitdroegen dat ze de voorgestelde richtlijnen bruikbaar vinden voor het hittebestendig inrichten van de buitenruimte.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.