Proeftuinsubsidie aanvraag warmterivier Nieuwveen

Projectgegevens

Periode: januari 2020 - mei 2020
Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Beau Warbroek 
  • Aleida Verheus 
  • Taco Verkerk 

Opdrachtomschrijving 

Tauw helpt de gemeente Nieuwveen om een proeftuin subsidie aanvraag in te dienen voor het aansluiten van een wijk in de gemeente Nieuwkoop op een lokaal warmtenet. Samen met technische adviseurs onderzoeken we de verschillende opties voor een aardgasvrije energievoorziening in de wijk. We beschouwen de verschillende aspecten en impact op techniek, financieën, aanpasbaarheid van woningen en total cost of ownership. 

We voeren regie op het invullen op de aanvraag en zorgen dat elke partij weet welke bijdrage ze dient te leveren aan de subsidie aanvraag. 


Samenwerking tijdens het project 

Met een puzzelsessie brengen we alle stakeholders met elkaar in gesprek over de praktische aanpak in de wijk: wat zijn planningen en besluiten die zowel ondergronds (kabels en leidingen) als bovengronds van belang zijn, en die als koppelkans of juist als belemmering kunnen optreden? 

Resultaat van het project 

Een risico-analyse geeft zicht op de inschatting van betrokkenen waar de grootste knelpunten zich kunnen voordoen en wat daarvan de impact is.  

Met de gemeente en de lokale bewonersorganisaties bereiden we een informatie avond voor waar mensen geïnformeerd worden over het onderzoek, de bevindingen en voorkeursopties, en waar zij zelf inbreng kunnen leveren als huurder of eigenaar-bewoner over de technische, financiële en organisatorische aspecten.  

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.