Project ‘Scylla’ - Aanleg glasvezel door de Noordzee

Projectgegevens:

Periode: 2019 – 2021

Opdrachtgever: McMahon Design & Management (in opdracht van euNetworks)

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Marcel van der Knaap
  • Frank Vrenken
  • Konrad Lüftner

Opdrachtomschrijving

Bestaande glasvezelkabels in de Noordzee zijn 20 jaar oud en naderen het einde van hun levensduur ook is de vraag naar data aan het begin van de 21e eeuw toegenomen, vandaar dat netbeheerder euNetworks (hoofdkantoor Londen) het initiatief heeft genomen om een nieuwe glasvezelkabel aan te leggen tussen Engeland (Lowestoft) en Nederland (IJmuiden).

euNetworks heeft McMahon Design & Management (MDM - hoofdkantoor Dublin) opdracht gegeven om de kabel aan te leggen. MDM heeft TAUW gevraagd om haar te ondersteunen bij deze locatieontwikkeling in de ondergrond. TAUW is gevraagd te ondersteunen in de zoektocht naar de beste aanlandlocatie in Nederland én op het gebied van vergunningen- en stakeholdermanagement.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van MDM:

  • Onderzoeken en in beeld brengen vergunningen en omgevingsaspecten om in Nederland de beste aanlandlocatie te kunnen kiezen;
  • Aanvragen van de benodigde vergunningen/toestemmingen voor de aanleg van de kabel vanaf land (in IJmuiden) tot en met Nederlandse EEZ;
  • Uitvoeren en/of coördineren van onderzoeken zoals ecologisch onderzoek, stikstofberekeningen, toets BPRW-KRM/KRW, historisch bodemonderzoek, archeologisch bureauonderzoek, nader archeologisch onderzoek (op basis van nautische survey-data);
  • Uitvoeren stakeholdermanagement te IJmuiden (inclusief opstellen private grondovereenkomst voor aanlanding van de kabel en plaatsen van put).
  • Verlenen van ondersteuning bij het naleven van vergunningvoorschriften.

Samenwerking tijdens het project

Tijdens het project was MDM opdrachtgever van en aanspreekpunt voor TAUW. Als onderdeel van de opdracht ondersteunde TAUW bij het verkrijgen van vergunningen en toestemmingen en onderhield zij de contacten met de bevoegde gezagen (LNV/RVO, Rijkswaterstaat, waterschap, provincie, gemeente) en met andere stakeholders (gebiedsbeheerder, strandtenthouders, natuurverenigingen, etc.).

“MDM enjoyed a very successful collaboration with the Tauw team for the permitting and associated works for the Scylla subsea fibre optic cable system in the Netherlands jurisdiction. Tauw’s input and efforts were critical to the successful delivery of the system in August 2021. As well as their technical input Tauw were a pleasure to work with and approached the project and its challenges with an open, positive and constructive attitude.” - Rory Ryan, Project Engineer, MDM

Resultaat

Tijdens het project heeft veelvuldig (wekelijks) afstemming plaats gevonden met de klant teneinde verwachtingen en acties over en weer steeds met elkaar te kunnen delen. Ook werden vergunningverleners en stakeholders al vroeg in het proces betrokken. Met hen zijn procedures en processen tijdig afgestemd zodat vergunningaanvragen ‘op maat’ ingediend en eventuele vragen adequaat beantwoord konden worden.

Deze actieve samenwerking heeft ertoe geresulteerd dat in april 2021 de realisatie gestart is middels de aanleg van een gestuurde boring onder strand en duinen door naar open zee. Dit was nagenoeg overeenkomstig de planning zoals die een jaar eerder door de klant was aangegeven. De daadwerkelijke aanleg van de kabel door de Noordzee naar Engeland is afgerond in augustus 2021.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.