Projectmanagement Terreinen Tankterminal Europoort West

Binnen het Rotterdamse havengebied wordt op de Kop van de Beer (Europoort West) een nieuwe tankterminal gerealiseerd. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft dit terrein daarvoor aangewezen en het bedrijf Shtandart geselecteerd voor de bouw en exploitatie van de terminal. Het Havenbedrijf zorgt voor de realisatie van de insteekhaven en afmeervoorzieningen ten behoeve van Tankterminal Europoort West (TEW).

Om de locatie van circa 60 hectare gereed te maken voor de overdracht aan Shtandart zijn in een korte periode zeer veel verschillende werkzaamheden en onderzoeken uitgevoerd. Het Havenbedrijf heeft een deel van het projectmanagement in deze fase aan Tauw overgedragen.

Vlot verloop

Het Havenbedrijf had veel belang bij een vlot verloop van de verschillende werkzaamheden, onderzoeken en een zo snel mogelijke overdracht aan Shtandart. In de periode van februari tot oktober 2012 coördineerde een team van gedreven projectmanagers van Tauw de uitvoering van NGE onderzoek/vrijgave, geotechnisch onderzoek, milieukundig bodem- en waterbodemonderzoek, ecologisch onderzoek, 160.000 m3 grondverzet, de realisatie van inritten, de verplaatsing van een lichtmast en het broedvrijhouden van deelgebieden.

Dennis Prins, projectmanager vanuit het Havenbedrijf en verantwoordelijk voor het gehele project, is tevreden over de inzet van Tauw; “Wat het project zo complex maakte, is dat alle onderzoeken en werkzaamheden in zeer korte tijd en liefst tegelijk moesten plaatsvinden. De aanwezigheid van ‘niet gesprongen explosieven’, het meeuwenbroedseizoen, het grote aantal partijen dat tegelijk actief was en de noodzakelijke volgordelijkheid van deze werkzaamheden brachten het risico met zich mee dat dit tot een onbeheersbare en onveilige situatie zou leiden. Door extra projectmanagement in te zetten was het mogelijk de werkzaamheden per deelgebied strak achter elkaar, ‘in een soort treintje’, uit te voeren. Prettige bijkomstigheid was dat de ingezette projectmanagers van Tauw, net als het Havenbedrijf, zoveel mogelijk de Prince2-methodiek hebben gehanteerd.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.