QRA/MRA voor Emerald Kalama Chemical

Emerald Kalama Chemical heeft in de Rotterdamse Botlek een fabriek voor de productie van conserveringsmiddelen, basisproducten voor geur- en smaakstoffen en weekmakers.

Vanwege de veiligheidsrisico’s valt het bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo 2015).

Emerald riep de hulp van Tauw in vanwege hun bouwplannen voor een fabriek voor de productie van een nieuwe generatie niet-giftige weekmakers op basis van dibenzoaat en glycol. Om een milieuneutrale melding, volgens artikel 3.10 van de Wabo, te kunnen doen bij het Bevoegd Gezag, kregen wij het verzoek een kwantitatieve risicoanalyse (QRA), een milieurisicoanalyse(MRA) en een akoestisch onderzoek uit te voeren.

De uitkomsten van het akoestisch onderzoek en de MRA waren ‘milieuneutraal’, maar uit de QRA bleek in eerste instantie dat het plaatsgebonden risico zou toenemen met de bouw van de nieuwe fabriek. Na overleg met Emerald is het ontwerp zodanig aangepast dat het plaatsgebonden risico niet toenam. Een aanpassing van de omgevingsvergunning milieu was daarom niet nodig.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.