Quickscan-LCA helpt Aspen Oss B.V. bij verduurzaming van API-productie

 

Gerelateerde thema's: Circulaire Economie

Projectgegevens:

Periode: september 2022 t/m mei 2023

Opdrachtgever: Aspen Oss B.V.

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Kiki Kamphorst
  • Julia Opdam
  • Fleur Rempe

Opdrachtomschrijving

Aspen Oss B.V. is een Nederlandse vestiging van het internationale Aspen Pharma, dat behoort tot de top 10 generieke farmaceutische producenten wereldwijd. Binnen Aspen Pharma produceert Aspen Oss B.V. hoogwaardige active pharmaceutical ingredients (API's). Het bedrijf wil de eigen milieu-impact vanuit de productie verminderen en ervaring opdoen met milieu-impactanalysemethoden zoals levenscyclusanalyse (LCA).

 TAUW heeft een quickscan-LCA uitgevoerd voor intern gebruik naar twee API's die op verschillende manieren en locaties kunnen worden geproduceerd. Dit bood Aspen de kans om:

  • Ervaring op te doen met de LCA-methodologie
  • Inzicht te krijgen in duurzaamheidsknelpunten van deze API's
  • Handvatten te krijgen voor de verduurzaming van de productie van deze en andere stoffen.

 

De oplossing

TAUW heeft LCA’s uitgevoerd voor twee API’s. Elke API heeft twee of drie productieroutes die verschillen in productielocatie, toegepaste grondstoffen en hulpstoffen en in de gebruikte processen. De LCA-normen NEN-EN-ISO 14040 en 14044 zijn hiervoor gehanteerd, waarbij de functionele eenheid de productie van 1kg API was.

De LCA’s naar de API’s zijn uitgevoerd tussen september 2022 en mei 2023. In deze periode is veelvuldig contact geweest tussen adviseurs vanuit TAUW en chemical engineers en product managers vanuit Aspen om de uitgangspunten te verzamelen en correct toe te passen in het SimaPro model. In deze samenwerking was TAUW verantwoordelijk voor het model en Aspen voor de aangeleverde data. De samenwerking is vanuit TAUW als prettig ervaren.

 

Resultaat van het project

Het project heeft geresulteerd in een rapportage per API. In deze rapportages zijn de milieuprofielen van de verschillende productieroutes uitgewerkt op 18 impact categorieën. De rapportages laten zien dat bij bepaalde proceskeuzes van API 1 op een aantal categorieën een negatieve milieu-impact (impact <0) optreedt (zie ook afbeelding hiernaast). Hierdoor is de netto milieu-impact van de API lager. Dit inzicht kan Aspen gebruiken om soortgelijke keuzes te maken voor API 2 en andere API's.

De API-rapportages bieden Aspen:

  • Concreet inzicht in de milieu-impact van de geanalyseerde API's
  • Voorspelling van de milieu-impact van niet-geanalyseerde API's
  • Inzicht in de uitvoer van een levenscyclusanalyse en de benodigde data en datakwaliteit


Met deze informatie kan Aspen haar procesvoering verder verduurzamen. TAUW heeft door deze rapportages meer inzicht gekregen in duurzaamheidsknelpunten bij deze grote farmaceutische organisatie. Deze kennis helpt ons om duurzaamheidsproblemen in deze sector nog beter te identificeren en op te lossen.

 

“Voor Aspen Oss B.V. is dit een leerzaam traject geweest, waarbij de adviseurs van TAUW flexibel, vasthoudend en deskundig zijn opgetreden. Gedurende het project is de samenwerking steeds heel goed geweest.” - Aspen Oss B.V.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.