Quickscan sociale veiligheid Sloterdijk-Centrum in Amsterdam

Projectgegevens

Periode: februari 2021 - oktober 2021

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Betrokken adviseurs: 

  • Yannick Angkotta
  • Martijn Horstman

 

Over het project

Sloterdijk-Centrum is een gebiedsontwikkeling in de omgeving van station Amsterdam Sloterdijk. Het gebied is volop in beweging. De doelstelling is om Sloterdijk-Centrum te transformeren van een monofunctioneel kantorengebied naar een hoogstedelijk gebied waar het fijn is om te wonen, werken en recreëren. Uit signalen van de ondernemersvereniging komt naar voren dat sociale veiligheid een aandachtspunt is. De gemeente Amsterdam heeft TAUW daarom gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de sociale veiligheid in het gebied.

Samenwerking tijdens het project

Bij aanvang van de quickscan zijn verschillende relevante stakeholders geïnterviewd om zo de problematiek scherp te krijgen en input vanuit verschillende invalshoeken op te halen. Daarbij zijn de ondernemersverenigingen Stichting Parkmanagement Amsterdam Teleporten OV-Westpoort betrokken, maar ook de veiligheidscoördinator van stadsdeel Nieuw-West en een ontwerper openbare ruimte van de gemeente die werken aan het Plan Openbare Ruimte Sloterdijk-Centrum.

Resultaat van dit project?

TAUW heeft op basis van de ZETA-richtlijnen (zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid) van een aantal plekken in het gebied een ruimtelijke analyse uitgevoerd. Die plekken zijn vervolgens, zowel overdag als in de avond, geobserveerd om voor de korte termijn tot aanbevelingen te komen om de sociale veiligheid te verbeteren. Een van de concrete aanbevelingen was om voor het gehele gebied een integraal verlichtingsplan op te stellen. De gemeente is hier direct mee aan de slag gegaan.

    

Daarnaast zijn de toekomstplannen die nu op tafel liggen voor Sloterdijk-Centrum onderzocht, waaronder het Plan Openbare Ruimte en de bijbehorende Visie 2040 Sloterdijk-Centrum. Dit heeft voor de lange termijn verschillende aanbevelingen opgeleverd, waardoor het thema sociale veiligheid in dergelijke ruimtelijke plannen nog beter kan worden geborgd.

Het programma en de oriëntatie van bebouwing is daarbij essentieel. Zo zorgen actieve plinten en hoofdingangen van gebouwen voor voldoende ogen op straat. Blinde gevels en achterzijden van gebouwen kunnen leiden tot een verminderde zichtbaarheid. Daarnaast is het, bijvoorbeeld vanuit ecologie en biodiversiteit, vaak wenselijk om beplanting wat hoger op te laten komen en bepaalde plekken juist niet te verlichten. Ook dit kan leiden tot onoverzichtelijke hoekjes die sociaal onveilig kunnen aanvoelen. Sociale veiligheid in de openbare ruimte blijft daarom een thema dat altijd integraal beschouwd dient te worden.

”Bureau TAUW heeft een goede analyse gemaakt van de sociale veiligheid en daarbij de vinger op enkele zere plekken in het gebied gelegd. Ze hebben daarnaast goede tips gegeven voor de korte en lange termijn. Het was goed samenwerken met Yannick Angkotta en Martijn Horstman. Het gezamenlijk proces met de ondernemersverenigingen was meteen een goede investering in de samenwerking.” - Roel Kupers, senior-projectmanager Sloterdijk-Centrum, gemeente Amsterdam

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.