Readiness Audit Fokker Aerostructures BV

8 juli 2019

Projectgegevens


Periode:
2018-2019

Opdrachtgever: Fokker Aerostructures BV

Betrokken Tauw-adviseurs:

Eldert de Vries 

Joeri Hartog

Wat was de opdracht?

Fokker Aerostructures wilde meer inzicht krijgen in welke mate ze voldeden aan de nieuwe normen van documentatie en implementatie op de verschillende locaties in Papendrecht, Hoogeveen, Atlanta (USA) en Chihuahua (Mexico). Fokker wilde voorbereid zijn op de komende externe audit op ISO 14001 en wilden weten in hoeverre zij voldeden aan ISO 45001. Voor de vier locaties moest een readiness audit conform ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018 uitgevoerd worden.

Werkzaamheden Tauw:

  • Afstemmen readiness audit
  • Opstellen van auditprogramma
  • Opstellen van de planning
  • Nauwkeurig voorbereiden
  • Nauwkeurig uitvoeren en rapporteren
  • Op basis van de resultaten advies uitbrengen


Hoe ging de samenwerking?

De vier locaties van Fokker zijn bezocht om de aanwezige documenten te toetsen aan de twee normen en na te gaan in hoeverre medewerkers van Fokker werkten volgens deze normen. Tauw werd welkom ontvangen en de werkzaamheden verliepen goed. Een uitdaging was dat er meerdere managementsystemen bleken te zijn met een aantal overkoepelende documenten. Hierdoor kon het voor komen dat de ene locatie wel beschikte over een beleidsdocument ten aanzien van veilig en gezond werken (ISO 45001) en een andere locatie nog niets had. De Brzo-locatie in Papendrecht bleek op een aantal gebieden veel verder dan de andere locaties, terwijl de locatie in Mexico een zeer compleet eigen managementsysteem had.

Wat was het resultaat van het project?

Door steeds te constateren wat binnen de organisatie gedaan wordt en vervolgens te vragen waarom dit zo gedaan werd, hebben we Fokker aan het denken gezet. Vaak werd gedacht dat zaken moesten vanuit de norm, terwijl dit niet altijd het geval was. De aanpak van Tauw werd als een zeer toegevoegde waarde ervaren. Tauw-medewerkers namen niet alleen de auditorrol op zich, maar pakten ook heel duidelijk de adviesrol. Hierbij kwamen de enorme kennis van de normen en de ervaring van de adviseurs naar voren. Als gevolg van deze positieve ervaring heeft Fokker Tauw opnieuw benaderd om zijn eigen interne auditoren te trainen op ISO 9001, 14001, 45001 en 50001 (energie).

“Tauw heeft meer boven tafel gekregen dan alle, ook externe, auditoren die we hiervoor hadden. Daardoor zijn we als Fokker in staat geweest om door te groeien naar een volgend niveau en snappen we dat een managementsysteem ons helpt bij het uitvoeren van ons dagelijks werk.”

Ron Helmich, milieucoördinator van Fokker Aerostructures

Heeft u vragen over dit project

Onze adviseurs staan voor u klaar!