Realisatie toekomstbestendige N279 tussen Asten en Veghel

Projectgegevens:

Periode: 2018 - heden

Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Andy Kwaspen
  • Mervyn Suurmond

Opdrachtomschrijving

Voor de realisatie van vlotte, veilige, slimme en toekomstbestendig N279 tussen Asten en Veghel, heeft de combinatie TAUW en BüghelHajema de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het opstellen van een Provinciaal inpassingplan (PIP)
  • Begeleiding van de beroepsprocedure (inclusief formuleren van reacties op zienswijzen en bezwaren en procesvertegenwoording bij RvS)
  • Ondersteunen van het Omgevingsteam van de provincie
  • Het opstellen van het Best Value (BV) realisatiecontract met uitvoering van alle daarvoor benodigde werkzaamheden en onderzoeken
  • Project- en risicomanagement.


Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tussen TAUW en Provincie Noord-Brabant verliep naar tevredenheid. Gezien de hectiek binnen het project was het verschillende keren nodig om extra bij te sturen. Dit is door de combinatie proactief gedaan. Hoofdmijlpaal voor het inleveren PIP is behaald
De Provincie zegt hierover: ‘De combinatie TAUW Bügel Hajema heeft de voorbereidende werkzaamheden in Ontwerp & Besteksfase aan project Realisatie N279 Veghel – Asten naar tevredenheid uitgevoerd. Onze ervaringen ten aanzien van de opgeleverde producten bij dit project zijn goed en de producten zijn geaccepteerd.’

 

Resultaat

De combinatie heeft het PIP naar tevredenheid gerealiseerd. Momenteel (Q2 2021) ondersteunt TAUW de Provincie bij de bezwaren behandeling door Raad van State die zijn ingediend tegen de plannen
Het Best Value realisatiecontract is naar tevredenheid opgesteld. Het realisatiecontract is nog niet aanbesteed in afwachting van de bezwaren behandeling door Raad van State en verdere besluitvorming.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.