Reconstructie Kempenbaan-Oost, Eindhoven & Veldhoven

 

 

Projectgegevens


Periode:
 2016 - 2020
Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Tauw projectmanager: Geert Vossen

Opdrachtomschrijving

Bedrijventerrein De Run in Veldhoven heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een bedrijventerrein met grote betekenis voor de regio. Grote bedrijven als ASML en het Maxima Medisch Centrum hebben hier hun basis gevonden. Door deze groei is de bereikbaarheid van De Run en de individuele bedrijven steeds verder onder druk komen te staan. Als onderdeel van een maatregelenpakket om de bereikbaarheid te verbeteren, is de reconstructie van de aansluiting Kempenbaan-Oost, een van de belangrijkste toegangswegen van De Run en een verbindingsweg tussen Eindhoven en Veldhoven.

 

TAUW is al vanaf 2016 betrokken bij dit project en heeft bij de reconstructie van de Kempenbaan-Oost gewerkt aan:

 • Het uitvoeren van een variantenstudie wegontwerp
 • Het opstellen van een integraal ontwerp; uitwerking van SO naar VO en DO:
  • Langzaam verkeer (fiets- en voetpaden); rekening houdend met mogelijke nieuwe vormen van SmartMobility (people movers)
  • Landschappelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit
  • Inpassingsmaatregelen t.b.v. de ecologie
  • Klimaatadaptatie en waterhuishouding
  • Constructieve haalbaarheid van de kunstwerken (architectonisch ontwerp door wUrck)
  • Visualisatie (Virtual Reality) ten behoeve van “human factors” toets wegontwerp

 • Uitvoeren diverse onderzoeken:
  • Ecologische onderzoek
  • Geohydrologisch onderzoek en advies
  • Milieukundig (voor)onderzoek

 • Het uitvoeren van strategisch omgevingsmanagement (SOM)

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW werkte samen met de partners (gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven, Rijkswaterstaat, Waterschap de Dommel, BonoTraffics en Wurck) naar gedragen integrale ontwerpen. Deze ontwerpen geven invulling aan de projectdoelstelling van Kempenbaan-Oost als onderdeel van het maatregelenpakket Bereikbaarheid en Campusontwikkeling De Run - ASML. De verkeersberekeningen zijn uitgevoerd in samenwerking met BonoTraffics. Het architectonisch ontwerp van het busstation en de Genderbrug zijn uitgewerkt in samenwerking met wUrck.

 

Resultaat van het project

 • Een gedragen ontwerp ( integraal Definitief Ontwerp)
 • Beplantingsplan
 • Constructieve beschouwing van de kunstwerken
 • Geohydrologische beschouwing
 • Ecologisch nader soortgericht onderzoek
 • Asfaltberekeningen
 • Milieukundig (voor)onderzoek
 • Waterhuishoudingsplan
 • Virtual Reality Engineering (VRE) sessies

 

Hielke Regnerus, interim projectmanager gemeente Veldhoven:

"TAUW bracht goede expertise in en hield uitstekend overzicht van alle lopende en openstaande zaken. Dit heeft er voor gezorgd dat TAUW in de beperkt beschikbare tijd is gekomen tot een goed doordacht Definitief Ontwerp voor Kempenbaan Oost."

 

Bron afbeelding: wUrck
Bron afbeelding: wUrck

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!