Reconstructie Kempenbaan-Oost, Eindhoven & Veldhoven

(Klik op de afbeelding voor de volledige weergave)

Projectgegevens


Periode:
 2016 - 2020

Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven

Betrokken TAUW adviseur: 

  • Geert Vossen

 

Over het project

Bedrijventerrein De Run in Veldhoven heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een bedrijventerrein met grote betekenis voor de regio. Grote bedrijven als ASML en het Maxima Medisch Centrum hebben hier hun basis gevonden. Door deze groei is de bereikbaarheid van De Run en de individuele bedrijven steeds verder onder druk komen te staan. Als onderdeel van een maatregelenpakket om de bereikbaarheid te verbeteren, is de reconstructie van de aansluiting Kempenbaan-Oost, een van de belangrijkste toegangswegen van De Run en een verbindingsweg tussen Eindhoven en Veldhoven.

TAUW is al vanaf 2016 bij het project betrokken en heeft bij de reconstructie van de Kempenbaan-Oost gewerkt aan:

Samenwerking tijdens het project

TAUW werkte samen met de partners (gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven, Rijkswaterstaat, Waterschap de Dommel, BonoTraffics en Wurck) naar gedragen integrale ontwerpen. Deze ontwerpen geven invulling aan de projectdoelstelling van Kempenbaan-Oost als onderdeel van het maatregelenpakket Bereikbaarheid en Campusontwikkeling De Run - ASML. De verkeersberekeningen zijn uitgevoerd in samenwerking met BonoTraffics. Het architectonisch ontwerp van het busstation en de Genderbrug zijn uitgewerkt in samenwerking met wUrck.

Resultaat van het project

  • Een gedragen ontwerp ( integraal Definitief Ontwerp)
  • Beplantingsplan
  • Constructieve beschouwing van de kunstwerken
  • Geohydrologische beschouwing
  • Ecologisch nader soortgericht onderzoek
  • Asfaltberekeningen
  • Milieukundig (voor)onderzoek
  • Waterhuishoudingsplan
  • Virtual Reality Engineering (VRE) sessies

"TAUW bracht goede expertise in en hield uitstekend overzicht van alle lopende en openstaande zaken. Dit heeft er voor gezorgd dat TAUW in de beperkt beschikbare tijd is gekomen tot een goed doordacht Definitief Ontwerp voor Kempenbaan Oost." - Hielke Regnerus, interim projectmanager gemeente Veldhoven

Ontwerp impressies reconstructie Kempenbaan

Mede ontworpen door wUrck

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!