Reconstructie wegen gemeente Maasdonk

Voor de gemeente Maasdonk heeft Tauw het Duurzaamheidskompas ingezet bij de reconstructie van een aantal wegen. Met behulp van het Duurzaamheidskompas is vastgesteld welke materialen bij verschillende wegonderdelen (fundering, verharding, kantopsluiting) het beste scoorden op duurzaamheid.

 

Om een goede afweging te kunnen maken, zijn alle materialen in een matrix afgezet tegen de duurzaamheidscriteria waarop getoetst werd. In een werksessie waaraan een aantal medewerkers van de gemeente en een aantal van Tauw deelnamen, zijn scores toegekend. In de matrix zijn de scores van elk materiaal per criterium weergegeven, waarna per materiaal de scores zijn opgeteld. De best scorende materialen per wegonderdeel zijn uiteindelijk opgenomen in het ontwerp.

De gemeente Maasdonk heeft het Duurzaamheidskompas ervaren als een praktisch en nuttig instrument, waarvan ze bij andere projecten ook gebruik wil gaan maken. Met name over de visualisatie van de duurzaamheidsscores in het Kompas was men enthousiast.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.