Regionale verkenning N264

Projectgegevens:

Periode: 2018 - 2020

Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant en gemeenten Uden, Mill en Sint Hubert

Betrokken Tauw adviseur: Bart van Genugten

Opdrachtomschrijving

De provincie en de gemeenten Uden en Mill en Sint Hubert gaan de verkeersafwikkeling op de N264 aanpakken. Tegelijkertijd wordt ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid op en direct langs de N264 verbeterd. TAUW heeft hiervoor een Planstudie uitgevoerd naar het totale traject Uden-Haps en een Principeplan geschreven voor de komoplossing in Sint Hubert.
 

Planstudie N264

Het doel van de planstudie is om te komen tot een bestuurlijk gedragen adviesnota waarin alle voorgestelde maatregelen voor de N264 worden weergegeven en onderbouwd voor de middellange en lange termijn. Hiervoor heeft TAUW samen met IV-Infra (voorheen Advin) een studie uitgevoerd naar de knelpunten en zijn oplossingsrichtingen bepaald met input van alle stakeholders.

TAUW heeft voor de planstudie de volgende zaken uitgevoerd:

 • De verkeersinrichting, - doorstroming, ongevallen en snelheden geanalyseerd
 • Verkeersberekeningen uitgevoerd
 • Stakeholdergesprekken gevoerd om alle knelpunten in kaart te brengen
 • Een duurzaamheidssessie door middel van Ambitieweg gehouden met betrokkenen
 • Een analyse gemaakt van alle knelpunten en kansen
 • Adviseren op het gebied van Smart-mobility
 • Alle oplossingsrichtingen op het gebied van doorstroming, veiligheid en leefbaarheid beschreven
 • Voorkeursoplossingen en -maatregelen benoemd


Principeplan Sint Hubert

TAUW heeft als vervolg op de op de planstudie N264 Uden-Haps de voorkeursoplossing voor de kom van Sint Hubert nader uitgewerkt tot een principeplan. Tijdens het ontwerpproces voor het huidige principeplan in 2019 hebben inwoners van Sint Hubert op meerdere momenten de mogelijkheid gekregen te reageren op het ontwerp, zorgen te uiten over de huidige toestand van de weg, ideeën aan te dragen en hun verwachtingen kenbaar te maken. Dit intensieve omgevingstraject heeft geleid tot een gedragen principeplan.

Hiervoor heeft TAUW de volgende werkzaamheden verricht:

 • Informatieavonden en ontwerpateliers georganiseerd
 • Werkgroep met bewoners en belanghebbenden opgericht
 • Inventarisatie uitgevoerd naar de belangrijkste functies en knelpunten van de weg
 • Ontwerp uitwerken met technische uitgangspunten, wegprofielen enzovoort
 • Samen met bewoners en belanghebbenden het ontwerp uitwerken van schetsontwerp, naar voorkeursontwerp, naar principeplan

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW en Iv Infra hebben nauw samengewerkt met beide gemeenten, het waterschap en de Provincie. Alle partijen waren vertegenwoordigd in de ambtelijke projectgroep waarin maandelijks overleg plaatsvond. De besluiten werden genomen in de stuurgroep onder voorzitterschap van de Provincie Noord-Brabant.

Zowel de stuurgroep als de informatieavonden en raadsinformatieavonden heeft TAUW inhoudelijk verzorgd.

Van de projectmanager van Provincie Noord-Brabant kreeg het team het volgende compliment: "Het team van de N264 heeft onder hoge tijdsdruk goede resultaten behaald en was daarbij bijzonder flexibel & klantgericht. Een dik compliment waard!"

 

Resultaat

Planstudie N264

Dit resulteerde in het advies:


 Klik op de afbeelding voor een vergroting


Principeplan Sint Hubert


Klik op de afbeelding voor een vergroting

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.