Registratie kabels-leidingen voor bedrijven (Wibon)

Projectgegevens:

Periode: 2019 - heden

Opdrachtgever: diverse bedrijven en instanties

Betrokken Tauw adviseur: Frank Vrenken

Opdrachtomschrijving

Beschadigingen aan kabels en leidingen kunnen leiden tot grote materiële en immateriële schade, resulterend in (hoge) kosten. Ook kan het leiden tot overlast of zelfs persoonlijk letsel. Om die reden dienen ondergrondse kabels en leidingen geregistreerd te worden bij het Kadaster, zodat ze naar voren komen bij het doen van een graafmelding, de zogenaamde ‘KLIC-melding’. Deze registratieplicht conform de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) geldt vaak ook voor bedrijven, hoewel velen zich daar niet bewust van zijn.

 

Samenwerking tijdens het project

Voor meerdere bedrijven of instanties heeft TAUW inmiddels een inventarisatie verricht met betrekking tot de registratieplicht conform de Wibon. Hierbij wordt aan de hand van de beschikbare kabel- en leidingdata in beeld gebracht of er voor kabels en leidingen van de bedrijven een registratieplicht geldt of niet. In veel gevallen was een registratieplicht inderdaad aan de orde bijvoorbeeld bij hoogspanning (36 t/m 220kV), bij gas onder hoge druk (drukniveau hoger dan 200 mBar) of bij netten van bedrijven op openbare terreinen.

Onder andere voor de volgende grote bedrijven/instellingen zijn beoordelingen verricht:

  • een bedrijf voor opslag en verlading van brandstoffen in midden Gelderland
  • een bedrijf voor de productie van voedingsmiddelen in het oosten van Brabant
  • een chemisch bedrijf in het Botlek gebied
  • een groot opleidingsinstituut in Brabant

 

Resultaat

Indien een registratieplicht aan de orde is, helpt TAUW haar klanten met de registratie van hun netten bij het Kadaster. Op deze manier wordt gewaarborgd dat bedrijven in compliance zijn met de regels uit de Wibon en dat de veiligheid op hun Lees meer over industriële locatieontwikkeling en rond hun kabels en leidingen nog beter geborgd is. Ook worden hiermee boetes en dwangsommen vanuit de hierop handhavende instantie (Agentschap Telecom) voorkomen.

“Hoewel de registratieverplichting vanuit de Wibon voor bedrijven niet duidelijk blijkt, is deze er wel degelijk! Een toets op deze verplichting en (zonodig) een eventuele registratie van kabels en leidingen nadien, beperkt het risico op hoge boetes en graafschades maar waarborgt bovenal de bedrijfscontinuïteit”, aldus Marco Bastiaanssen (Teammanager Veiligheid & Compliance bij TAUW).

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.