Renovatie en nieuwbouw gemaal Katwijk

Uit studies volgde dat de bemalingscapaciteit in Katwijk moest worden vergroot van 54 m3/sec naar 94 m3/sec gemiddeld gedurende een etmaal bij een hoge zeewaterstand.

In 2001 is begonnen met een planstudie voor de renovatie en capaciteitsuitbreiding van het gemaal. Nadat verschillende alternatieven zijn bekeken is besloten om het bestaande gemaal te renoveren en naast het gemaal een nieuwe pompunit te bouwen.

De uitbreiding is gerealiseerd op de plaats waar voorheen het stoomgemaal heeft gestaan. Voor het nieuwbouwdeel met de 4e pompunit en de nevenruimten voor de energievoorziening is een eigentijds architectonisch ontwerpgemaakt. Het bestaande gemaal gebouw is gerenoveerd en voorzien van 3 nieuwe pompinstallaties, hierbij is de monumentale status geen geweld aangedaan.

De geïnstalleerde pompen zijn van het type betonnenslakkenhuispompen met centrifugaalwaaier. De pompen worden direct aangedreven door grote elektromotoren, zonder dat er gebruik is gemaakt van een vertragingskast. Afhankelijk van de vereiste pompcapaciteit en waterstand, kan door de toerentalregeling telkens op het hoogst mogelijke pomprendement water worden verpompt.