Renovatie plan gemaal Middelpolder

Projectgegevens:

Periode: 2020 - heden 

Opdrachtgever: Waternet

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Paul Heuseveldt
  • Chris van der Stoop

Opdrachtomschrijving

Het gemaal Middelpolder heeft een lange historie van aanpassingen. In 1879 is het gebouwd als stoomgemaal met een capaciteit van 50 m3/min. Vervolgens is het meerdere keren uitgebreid tot een gemaal met 5 pompen (4 actief) en een capaciteit van 322 m3/min. De installatie was ARBO-technisch niet veilig en aan vervanging toe. Dit waren de reden om een plan te maken om ervoor te zorgen dat het gemaal de komende 50 jaar met minimale inspanningen zijn werk kan blijven doen.

TAUW heeft de volgende werkzaamheden verricht voor het opstellen van het plan:

  • Het maken van een hydraulische berekening met behulp van een CFD-analyse
  • Detailleren en afwegen van (pomp)varianten
  • Opstellen van een kostenraming
  • Maken van schetsontwerpen
  • Validatie van de klimaatbestendigheid

Samenwerking tijdens het project

Voor dit project is samengewerkt met een team specialisten van Waternet en een architect. De samenwerking bestaat uit het leveren van complementaire kennis zodat het bestaande gemaal Middelpolder op een verantwoorde manier hergebruikt kan worden.

Resultaat

Het resultaat is een advies voor de renovatie van gemaal Middelpolder om het gemaal toekomstbestendig te maken. Het advies bevat twee analyses; nieuwe pompen in het bestaande gebouw en huidige pompen toekomst bestendig maken.

Voor de analyse van de nieuwe pompen zijn drie varianten beschouwd en vergeleken. Na een afweging is uiteindelijk één variant geadviseerd met drie identieke nieuwe pompen. De mogelijkheid om de bestaande pompen toekomst bestendig te maken is uitgewerkt door middel van een CFD-analyse. Binnen de CFD-analyse zijn verschillende aanpassingen gesimuleerd en onderzocht. Met de uiteindelijke conclusie dat dit niet mogelijk was. 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.