RES Noord-Holland, beleidsmatige en ruimtelijke inpassing zoekgebieden

Bekijk de volledige 360 graden visualisatie verderop in deze projectreferentie

Projectgegevens:

Periode: september 2020 - februari 2021 

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, 47 gemeenten en 3 waterschappen

Betrokken TAUW adviseurs: 
Joost de Jong, Ellen Wilms, Yannick Angkotta, Joris Viscaal, Gerard Wijland, in samenwerking met Joep Kelderman, Johnny Boers, Martin van Oosterhout, Nick Warmelink, Jeroen Reimerink

 

 

Over het project

TAUW is gevraagd om vanuit het consortium van vijf partijen (APPM, GE, CE Delft, Decisio en TAUW) de 47 gemeenten binnen de provincie Noord-Holland te ondersteunen met het nader verkennen en concretiseren van zoekgebieden uit de concept RES. De gemeenten vroegen TAUW om ondersteuning op het gebied van een beleidsmatige en ruimtelijke inpassing van de zoekgebieden, het nader concretiseren en visualiseren van ontwerpvarianten, impactstudies cultuurhistorie, natuur en landschap, sessies over meekoppelkansen en ondersteuning in de participatie.  

Samenwerking tijdens het project

Omdat we met het consortium het jaar ervoor hadden samengewerkt aan een groot aantal ateliers in de concept RES, kenden we elkaar al goed. In de ruim vier maanden van deze vervolgopdracht werkten ontwerpers van GE, en ook van de gemeente, intensief met ons samen om in korte tijd het grote aantal deelprojecten aan te kunnen. Dit was spannend maar werkte goed. De lijnen waren kort en iedereen nam zijn verantwoordelijkheid. De samenwerking met de gemeenten werd vooraf vastgelegd in een reeks van overlegmomenten, afgewisseld met externe sessies. De digitale overleggen zorgden voor een zeer regelmatig en goed contact met de gemeenten, waardoor telkens verwachtingen voor de volgende stap konden worden gestroomlijnd en bijna al het verrichte werk effectief was.

Resultaat van het project

De studies hebben geleid tot een goed onderbouwd inzicht in de ruimtelijke beperkingen en mogelijkheden van de zoekgebieden. In overleg met experts en stakeholders zijn daardoor ook zoekgebieden afgevallen. Met kaarten en verschillende 3d technieken is inzicht geboden in hoe zon- en of windopstellingen zich manifesteren in hun omgeving en hoe landschappelijke inpassing mogelijk is. Op basis van deze informatie hebben ambtenaren, stakeholders en bewoners uit de omgeving zich een beeld van en mening over een zoekgebied kunnen vormen. De politiek heeft op basis van de uitkomsten besloten welke zoekgebieden onderdeel uitmaken van de RES 1.0.

Participatie

In bijna elk deelproject werd toegewerkt naar een steeds bredere participatie. Vaak vond dit in drie stappen plaats: eerst een sessie met deskundigen, vervolgens een sessie met stakeholders en daarna een sessie met bewoners uit de omgeving. Alle bijeenkomsten vonden digitaal plaats. Een goede mix van informatie geven en ruimte bieden voor zorgen en opmerkingen van bewoners, bleek cruciaal. In samenwerking met de gemeente en het bureau Generation.Energy stond een breed team gereed: een ervaren gespreksleider, een technisch ondersteuner, een wethouder om het belang van duurzame energie aan te geven, één of twee goed ingevoerde personen die de chat beantwoordden, en deskundigen om inzicht te geven in de brede context van de RES en specifiek in te zoomen op het zoekgebied. Deze sessies werden zorgvuldig voorbereid, qua opzet, inhoud en taakverdeling. Bij creatieve sessies werd een mural of miro  (digitaal whiteboard) ingezet. Voor het polsen van meningen werd de mentimeter gebruikt. Er waren avonden met wel 180 deelnemers.

Uitkomst van een interactieve sessie met mural

 

Verbeelding

Om goed inzicht te bieden in de ruimtelijke effecten van zon- en of windopstellingen werden verschillende visualisatietechnieken gebruikt. Allereerst natuurlijk goed kaartmateriaal. In eerste instantie werd GIS gebruikt om zoekgebieden te toetsen aan verschillende landschappelijke en natuur beschermingsregimes. Voor wind vond toetsing plaats aan veiligheids- en geluidscontouren. Diverse wind en zonne-opstellingen zijn gevisualiseerd in het 3d model Tygron, waarmee deze interactief bekeken konden worden (Amsterdam, Alkmaar en Haarlemmermeer). Daarna zijn stand stils gemaakt van diverse opstellingen om in digitale presentaties te gebruiken. Natuurlijk was er ook behoefte aan beelden vanaf het maaiveld. Hiervoor werd de windmolen vanuit Tygron in de juiste grootte en positie overgenomen in een fotorealistisch beeld. Ook zijn veel reeksen van 360 graden beelden gemaakt. Hiermee kan eenieder zelf verschillende ontwerpvarianten en inpassingsmogelijkheden bekijken. 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.