RESANAT: Restverontreiniging saneren met nature-based technieken

In het project RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen, waaronder Tauw, samen met de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) en kennisinstelling Deltares om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. Het project wordt gesubsidieerd door Interreg en loopt tot 30 april 2022.

Nature-based saneringstechnieken

Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar, energie-intensief en/of vergen te veel grondwater. RESANAT zet in op innovatie van nature-based saneringstechnieken waarbij planten, micro-organismen en natuurlijke materialen en processen worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met rest)verontreiniging kampen, zouden dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar kunnen worden.

Tauw draagt binnen het RESANAT project bij met de door ons ontwikkelde techniek de Natural Catch Voor meer informatie hierover zie ons nieuwsbericht.

 

Projectparners

In het RESANAT project werken OVAM en Deltares samen met de projectpartners Tauw, Witteveen+Bos, Jan de Nul, Dura Vermeer Infra Milieu BV, Bio2clean, TTE Consultants en iFLUX.

Meer informatie over dit project is ook te vinden op de website van Interreg en OVAM.


Dit project wordt gecofinancierd door:

Heeft u vragen over dit project?

Onze adviseurs staan voor u klaar!