Reststoffen vergister Natuurgas Overijssel wettelijk getoetst

Onder de naam Natuurgas Overijssel exploiteren de Zwolse bedrijven ROVA en HVC een vergister voor huishoudelijk GFT-afval. De vergister zet het GFT-afval om in groen gas en compost. Echter, de uitgaande vrijkomende reststoffen van deze unieke installatie hebben een andere samenstelling dan was voorzien, wat onvoorziene kosten met zich meebrengt.

Tauw heeft voor Natuurgas Overijssel onderzocht hoe de reststoffen passen binnen de afvalstoffenwetgeving en de mestwetgeving. Daarnaast zijn mogelijke oplossingen getoetst aan de wetgeving. Onderzocht is welke ruimte de wetgeving biedt, met in het achterhoofd de technische mogelijkheden.

Natuurgas Overijssel beraadt zich, met de rapportage van Tauw als input, welke oplossing de meest ideale is.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.