Richtlijnen aanwijzen en afvoeren zwemwaterlocaties

Projectgegevens:

Periode: april 2021 - oktober 2021

Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Susan Sollie
  • Susanne Boon

 

Opdrachtomschrijving

In 2019 heeft TAUW het zwemwaterbeleid van de provincie Noord-Brabant geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren dat een aantal taken, verantwoordelijkheden en werkafspraken onvoldoende concreet waren. In 2021 vroeg de provincie aan TAUW te helpen bij het maken van concrete afspraken en richtlijnen over welke acties bij welke partij liggen tijdens de aanwijs- en afvoerprocedure, onderzoek en de uitvoer van maatregelen. Daarbij was expliciet aandacht voor uitzonderlijke zwemwaterlocaties, die buiten de huidige wet- en regelgeving lijken te vallen. Daarnaast was er behoefte aan een informatiedocument voor locatiehouders. 

Samenwerking tijdens het project

Om tot concrete en gedragen afspraken te komen, is een werkgroep samengesteld van betrokken partijen. Dit waren de provincie Noord-Brabant, omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Dommel en Rivierenland. Samen met deze partijen hebben diverse online werksessie plaatsgevonden. Aan de hand van cases zijn concrete afspraken gemaakt voor de toekomst. De ervaringen van de omgevingsdienst en de waterschappen met allerlei uitzonderlijke situaties zorgden er voor dat de afspraken concreet en helder werden. Daarnaast droeg TAUW bij met ervaringen en kennis bij andere provincies en waterschappen. Communicatiemedewerkers van de omgevingsdienst en de provincie zijn betrokken bij het opstellen van een informatiedocument voor zwemwaterlocatiehouders. 


Resultaat van het project

Het resultaat is een set van stappenplannen, beslisbomen en tabellen, waarin alle afspraken zijn samengevat:

  • Stappenplan aanwijzen en afvoeren: aanscherping van het ‘Protocol aanwijzen en afvoeren van zwemwaterlocaties’.
  • Beslisboom uitzonderlijke locaties: heldere vragen en voorbeelden van locaties die in een grijsgebied vallen tussen het BKL en het BAL.
  • Beslistabel aanwijzen of afvoeren: aanvullende richtlijnen wanneer de provincie een locatie afvoert.
  • Beslisboom onderzoek: richtlijnen welke partij bij welke situaties een onderzoek instelt.
  • Tabel prioritering zwemwaterlocaties: richtlijnen bij welke locaties onderzoek en maatregelen prioriteit hebben.
  • Tabellen type onderzoek en maatregelen: voorbeelden van onderzoek en maatregelen bij slechte hygiëne, blauwalgen en overige gezondheidsrisico’s.


Daarnaast is een informatiedocument opgesteld voor locatiehouders, met de belangrijkste informatie over de verantwoordelijkheden bij het aanwijzen en houden van een zwemwaterlocatie.

 

"Dankzij jullie aanpak en procesbegeleiding is er een praktisch bruikbaar resultaat ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze documenten een belangrijke plek krijgen in het zwemwaterbeheer in Noord-Brabant en daarbuiten!” 

Martin Stamhuis van waterschap Brabantse Delta

 
 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.