Risicomanagement 2.0 bij TenneT-project

Tauw voert diverse onderzoeken uit voor de beoogde aanleg van een ondergronds hoogspanningstracé. Samenwerking wordt hierbij geïdentificeerd als dé succesfactor.

 

Combinatieonderzoeken voor ondergrondse kabelverbinding

Midden in Rotterdam vindt uitbreiding plaats van het 150 kV elektriciteitsnet. Dit wordt een circa 22 kilometer lange ondergrondse kabelverbinding die zowel door open ontgraving als door gestuurde boringen wordt aangelegd. Netbeheerder TenneT voert deze werkzaamheden uit. Om de benodigde vergunningen aan te vragen, moeten diverse onderzoeken worden verricht. In opdracht van TenneT TSO heeft Tauw de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Landmeetkundige opname
  • Cultuurtechnisch onderzoek
  • Geohydrologisch onderzoek
  • Milieuhygiënisch onderzoek
  • Archeologisch onderzoek
  • Explosievenonderzoek
  • Ecologisch onderzoek
  • Bomeninventarisatie
  • G-waarde onderzoek
  • Milieukundig asfaltonderzoek

Risicomanagement 2.0

In het projectteam zitten specialisten uit verschillende disciplines van zowel Tauw als TenneT. Om het anderhalf jaar durende project - dat onder grote tijds- en financiële druk stond - tot een goed resultaat te brengen (en dus faalkosten te voorkomen), was een optimale samenwerking met tussen Tauw en TenneT noodzakelijk. Om deze reden heeft Tauw in de startfase van het project een gezamenlijke risicomanagement 2.0 sessie georganiseerd die is gericht op gedrag, houding en interactie.

Aan de hand van verschillende oefeningen hebben Tauw en TenneT elkaar beter leren kennen en meer begrip gekregen voor elkaars handelen. Ook is gedeeld wat iedereen belangrijk vindt in het project. Samenwerking en samen werken stonden hierbij steeds centraal. De sessie resulteerde in concrete afspraken, zoals periodiek gezamenlijk werken op locatie. Door wederzijds elkaars werkwijze en onderliggende belangen te begrijpen (en respecteren), is een gezamenlijke basis ontstaan. Dit heeft bijgedragen aan een efficiënte samenwerking en een beperkte doorlooptijd van het project.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.