Routekaarten circulaire openbare ruimte gemeente Leiden


Klik op de afbeelding voor een vergroting van de routekaart

Projectgegevens:

Periode: maart 2021 - november 2021

Opdrachtgever: gemeente Leiden

Betrokken TAUW adviseurs: 

 • Chantal Schrijver
 • Sabine de Haes
 • Leonore te Bokkel

 

Opdrachtomschrijving

De gemeente Leiden heeft het doel gesteld om vanaf 2023 100% circulair uit te vragen bij bouwprojecten die vallen binnen haar opdrachtgeverschap. In 2030 is de stad Leiden 50% circulair om uiteindelijk in 2050 te resulteren in een 100% circulaire stad.

TAUW heeft de opdracht gekregen om gemeente Leiden erbij te helpen om invulling te geven aan de eerste doelstelling: 100% circulair inkopen van eigen bouwprojecten vanaf 2023. Hierbij ligt de eerste focus op projecten in de openbare ruimte. In samenwerking met gemeente Leiden zijn hiervoor 5 routekaarten opgesteld die vanaf het heden tot en met 2024 beschrijven hoe 100% circulair inkopen van eigen GWW-projecten kan worden bereikt. Dit voor de volgende domeinen:

 • Verhardingen
 • Kunstwerken, beschoeiing en walmuren
 • Riolering
 • Water en Groen
 • Openbare verlichting, straatmeubilair en spelen

Samenwerking tijdens het project

Tijdens het project was er een nauwe samenwerking tussen het projectteam bij TAUW en medewerkers bij gemeente Leiden. Samen vormden zij het ‘Kernteam Circulair Inkopen’.

De aftrap (inclusief maken en wegbrengen van circulaire presentjes), Project Start Up (PSU) en alle werksessies van de domeinen zijn dan ook gezamenlijk uitgevoerd. Van het kernteam waren er vaak 2 (of meer) adviseurs van TAUW en 1-2 medewerkers van gemeente Leiden aanwezig.

Omwille van het budget en de benodigde inzet in de totstandkoming van de routekaarten is elk domein toegewezen aan een adviseur van TAUW. Een van de adviseurs van TAUW was daarmee verantwoordelijk voor de domeinen Groen & Water en Riolering, de andere voor Verhardingen, Straatmeubilair & Spelen en Kunstwerken. De procesbegeleider was hierbij altijd dezelfde vanwege reeds beschikbare expertise ten aanzien van circulair inkopen en om de continuïteit te borgen.

Resultaat van het project

Via 3 integrale werksessies per domein zijn de vijf routekaarten tot stand gekomen. Deze beschrijven per domein wat 100% circulair inkopen betekent, welke procesmatige/generieke stappen gezet moeten worden en hoe circulair inkopen vertaald wordt naar projectniveau. Hier worden ook de individuele trekkers per taak expliciet benoemd. Naast een inhoudelijke routekaart leverde het proces draagvlak en betrokkenheid en biedt het een passend handelingsperspectief.

Voor domein Riolering is er in aanvulling op de routekaart nog een MKI-onderzoek (Milieukostenindicator) uitgevoerd. Het onderzoek had als doel om de gemeente Leiden inzicht te geven in de milieukosten middels MKI-berekeningen van verschillende rioleringsscenario’s.

In afstemming met de gemeente is gekozen voor de volgende scope:

 • De MKI van buizen/duikers bij hoofdaansluitingen
 • De MKI van buizen bij huisaansluitingen
 • Het verschil in MKI van relining versus complete vervanging met een betonnen buis


Om er een leuk proces van te maken en de relevante personen binnen de gemeente zo goed mogelijk te betrekken, hebben alle deelnemers een circulair presentje ontvangen en is gekozen voor een interactieve opzet van de sessies met behulp van het digitale whiteboard Mural. Het streven is dat de routekaarten worden afgedrukt en worden opgehangen op strategische locaties in de kantoorgebouwen.

"De flexibiliteit en creativiteit van TAUW, gecombineerd met inhoudelijk expertise, hebben dit project tot een succes gemaakt. We wisten welk resultaat we wilden bereiken en door goede en nauwe samenwerking tijdens het traject hebben we een effectieve aanpak gerealiseerd. Met deze routekaarten gaan wij grote stappen zetten richting circulaire inkopen voor onze eigen bouwprojecten.” - Gemeente Leiden 
 
 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.