Samenwerking tussen Tauw en Universiteit Utrecht bij duurzame sloop

Tauw stelt contractdocumenten op voor de sloop van het F.A.F.C. Wentgebouw en geeft invulling aan de contractbeheersing.

Duurzame sloop van het F.A.F.C. Wentgebouw

Het Wentgebouw was gelegen op het Utrecht Science Park De Uithof van de Universiteit Utrecht. Het bevond zich daarmee op een bebouwd terrein nabij de snelweg. Voor de locatie - waar onder meer het Wentgebouw stond - is in 2011 een overeenkomst met de Rijksgebouwendienst (RGD) gesloten voor de huisvesting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2015 is het perceel bouwrijp opgeleverd aan de Rgd/het RIVM. Het Wentgebouw is duurzaam gesloopt en de ondergrond is vrij van obstakels en asbest opgeleverd. De sloop was complex gezien de omvang van het gebouw en de hoeveelheid asbesthoudend materiaal dat werd aangetroffen. Daarnaast bleef het aangrenzende gebouw in gebruik tijdens de werkzaamheden.

Werkzaamheden Tauw

Bij de sloop van het Wentgebouw was Tauw betrokken vanuit de volgende specialismen:

 • Asbest
 • Sloop
 • Geluid
 • Trillingen
 • Veiligheid
 • Contractbegeleiding

Voor de aanbesteding van het Engineering & Deconstruct (E&D)-contract (op basis van de UAV-GC 2005) hebben wij de contractdocumenten opgesteld, vervolgens hebben we de aanbesteding begeleid. Na de aanbesteding is Tauw betrokken gebleven om volgens Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) de uitvoering van het project te begeleiden. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit:

 • Organiseren van risicosessies en bijwerken risicodossier
 • Opstellen en actueel houden van het toetsplan en coördineren van toetsen
 • Beoordelen van werkplannen en documenten van de opdrachtnemer
 • Uitvoeren systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen en lopen van ‘rondjes werk’
 • Voortgangsoverleg met de opdrachtnemer en beoordelen van de voortgangsrapporten
 • Afhandelen van verzoeken tot wijziging en adviseren over ingediende termijnstaten
 • Verzorgen van tussen- en eindoplevering
 • Begeleiding tijdens de onderhoudstermijn

Duurzaamheid

Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan duurzaamheid. Om deze reden is in het contract voor de sloop van het F.A.F.C. Wentgebouw een belangrijke duurzaamheidseis opgenomen. Daarnaast heeft Tauw een quickscan uitgevoerd in opdracht van de universiteit om voor het programmamanagement Campusontwikkeling de haalbaarheid van toepassing van BREEAM (dé beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen vast te stellen) te bepalen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.