Sanering bij verkoop: buitenverlichtingsfabrikant Industria

Bij de aan- en verkoop van terreinen is het voor beide contractpartijen van groot belang de risico’s van de overname goed in te schatten. Op die manier worden onaangename verrassingen achteraf voorkomen. Tauw adviseert investeringsmaatschappij Bencis al jaren bij transacties. Toen Bencis het bedrijf Industria Technische Verlichting wilde verkopen werden de adviseurs van Tauw ook ingeschakeld.

Industria Technische Verlichting behoort tot de top 5 van Europese buitenverlichtingsfabrikanten. Bencis was ruim vijf jaar grootaandeelhouder en wilde de onderneming verkopen. Op het terrein van Industria bestond een historische bodemverontreiniging. Bencis ziet het als haar verantwoordelijkheid dit soort milieuproblemen aan te pakken. Via een speciaal hiervoor opgerichte entiteit, getiteld TCFKAIB, bleef Bencis eigenaar van het vastgoed van Industria en kon de bodemsanering aanpakken. Door deze structuur kon de voorgenomen verkoop van de activiteiten van Industria gewoon doorgaan.
 
Tauw begeleidde het bodemonderzoek, de sanering en de contractonderhandelingen met de uitvoerder. Uit het onderzoek bleek dat zowel de bodem als het grondwater verontreinigd was. In goede samenwerking met Industria werden de historische activiteiten op het terrein in kaart gebracht. Op die manier werd vastgesteld hoe en waar verontreiniging was veroorzaakt. Een belangrijke bron van verontreiniging bleken de leidingen van opslagtanks te zijn. In de tanks zaten chloorhoudende oplosmiddelen.

Nadat de verontreiniging in kaart was gebracht, maakte Tauw in overleg met de gemeente Emmen een saneringsplan waarbij ‘pump & treat’-technieken en bodemluchtextractie werden toegepast. Bewezen technieken en in dit geval de meest effectieve en kostenefficiënte saneringsmethode.

Harrie van Rijbroek, directeur van TCFKAIB: 'Tauw heeft ons van begin tot eind uitstekend begeleid bij de sanering van het terrein in Emmen. In combinatie met hun uitstekende lokale kennis van de situatie heeft dit geresulteerd in een oplossing die zowel kostenefficiënt is als ook op de bedrijfsoperatie van Industria de minste impact heeft.'

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.