Sanering op basis van fytoremediatie bij Dow Terneuzen

Tauw is betrokken bij de eerste proef in Nederland met fytoremediatie. Hierbij wordt de aanplant van bomen ingezet als middel tegen organische bodemverontreiniging. De proef vindt plaats op de productielocatie van Dow Benelux in Terneuzen. Dow verbindt chemie en innovatie met de principes van duurzaamheid en deze proef is daarvan een mooi voorbeeld.

In juli 2010 startte Tauw een veldproef naar het effect van wilgen op een ondiepe verontreiniging met onder andere benzeen. Het betreft een kleine proef op een verontreinigde fabriekslocatie waardoor we bij het planten moesten werken met strenge veiligheidsmaatregelen om potentiële blootstelling aan verontreinigingen te voorkomen. Om na te gaan of het effect van saneren met bomen kan worden vergroot, is bij een deel van de bomen een folie om de wortels aangelegd. In totaal zijn er 33 wilgen geplaatst op een proeflocatie van 40 bij 60 meter.

Fytoremediatie is een kosteneffectieve en duurzame reinigingsmethode. Tot nu toe is fytoremediatie in Nederland vooral toegepast voor verontreinigingen met zware metalen. ‘Dow streeft indien haalbaar naar duurzame saneringstechnieken en heeft in de Verenigde Staten en Canada al met succes fytoremediatie toegepast op ondiepe organische verontreinigingen. Fytoremediatie is duurzaam omdat veel minder grondwater wordt verbruikt dan bij een gewone bodemsanering’, aldus Wim Staal, projectleider bij Dow. ‘Eerdere proeven maken bovendien dat we hoopvol zijn over het te bereiken resultaat’.

De komende twee tot drie jaar zullen de groei van de wilgen, de hydrologische situatie en de verontreinigingssituatie intensief worden gevolgd. Als blijkt dat de bomen een positief effect hebben, zal fytoremediatie naar verwachting op grotere schaal worden toegepast op het terrein van Dow.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.