Sanering voormalige asfaltfabriek Olasfa

Het terrein van Olasfa, de voormalige asfaltfabriek in Olst, is een zwaar met teer verontreinigde locatie met een oppervlakte van meer dan 4 hectare gelegen in de uiterwaarden van de IJssel. Als onderdeel van het herinrichtingsplan voor de IJssel wordt het terrein gesaneerd. Het saneren van teerverontreinigingen is geen eenvoudige klus. Teer is een hardnekkig soort verontreiniging die moeilijk aan te pakken is met in situ technieken. Daarom is gekozen voor in situ chemische oxidatie (ISCO), een intensieve saneringsvorm waarbij teer wordt afgebroken door waterstofperoxide.

Om een goede aanbesteding van de complexe sanering mogelijk te maken, zette Tauw een saneringsgericht onderzoek op. Hierbij werd door toepassing van de in de Verenigde Staten ontwikkelde ‘Triad approach’ in korte tijd een zeer volledig beeld van de verontreiniging verkregen. De resultaten van dit onderzoek vormden de onderbouwing voor het aanpassen van de saneringsdoelstelling.

Na het onderzoek en het maken van het ontwerp voor de ISCO sanering voor het zuidelijke deel van het Olasfaterrein, begeleidden we de aanbesteding en verzorgden we tevens de milieukundige begeleiding. De ISCO bestond uit drie intensieve injectierondes waarbij ruim 50 ton waterstofperoxide in de bodem werd gebracht. Als neveneffect van de krachtige afbraakreacties liepen de temperatuur en de druk in de bodem op, waardoor ook meer dan 2 ton aan pure teer uit de bodem kon worden gehaald.

Na de ISCO werd tijdens een minder intensieve fase van de sanering zuurstof ingebracht om de biologische afbraak van de overgebleven mobiele verontreinigingen te stimuleren. De opgedane ervaring op het zuidelijk deel levert belangrijke informatie voor de aanpak van de rest van het Olasfaterrein én voor vergelijkbare locaties zoals voormalige gasfabrieksterreinen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.