Slibverwerking met ongebluste kalk; MID MIX proces (STOWA)

Projectgegevens

Periode: 2019
Opdrachtgever: STOWA
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Joost van den Bulk 
  • Amber Vergnes 

Wat was de opdracht?

Recent is door het bedrijf VSGM een nieuwe slibverwerkingstechniek geïntroduceerd in  Nederland waarbij zuiveringsslib verwerkt wordt door het te laten reageren met ongebluste kalk (CaO); het MID MIX proces.

In deze studie is onderzocht of slibverwerking middels het MID MIX proces een kansrijke slibverwerkingstechniek is voor de Nederlandse waterschappen. In dit onderzoek zijn pilot testen uitgevoerd met ontwaterde slibben van de rwzi’s Amersfoort (Waterschap Vallei en Veluwe), Maastricht-Limmel (Waterschapsbedrijf Limburg), Mierlo (Waterschap de Dommel) en Katwoude (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

TAUW heeft dit onderzoek gezamenlijk met VSGM uitgevoerd waarbij testen met een full scale pilot installatie uitgevoerd zijn op de locatie van Attero in Wilp. VSGM heeft de pilot uitgevoerd en de interpretatie van de gegevens en de STOWA rapportage zijn verzorgd door Tauw. Het onderzoek is in nauw overleg met de begeleidingscommissie (BC) van de STOWA uitgevoerd. De BC vergaderingen waren altijd inspirerende en kritische sessies waarin ieder elkaar goed kon aanvullen. De kennis en ervaring van de BC heeft absoluut geleid tot meer inzicht in het MID MIX proces en meer begrip van de samenstelling van het eindproduct (Neutral).

Wat was het resultaat van het project?

  • De full scale testinstallatie is goed in staat gebleken om ontwaterd slib van de rwzi’s Amersfoort (Vallei en Veluwe), Maastricht-Limmel (WBL), Mierlo (Dommel) en Katwoude  (HHNK) te verwerken tot Neutral
  • Voor een praktijktoepassing op Nederlands rwzi slib dient de MID MIX installatie op een aantal punten te worden aangepast (meertraps gaswasser, verwarmde slibopslag, retour Neutral, eventueel voor-/nageschakelde stap tbv reductie minerale olie)
  • De kosten en de duurzaamheid van het MID MIX concept hangen voornamelijk samen met de toepasbaarheid van de Neutral en de benodigde dosering van calciumoxide. Dit dient in een vervolgfase te worden vastgesteld

Lees meer over slibverwerking

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.