Sociaal veilige stationstunnel De Vink

Station de Vink scoorde slecht op sociale veiligheid, overlast door hangjongeren, zwerfafval en ruimtelijke kwaliteit. Dit station ligt precies op de grens tussen gemeente Leiden en Voorschoten, wat zorgde voor onduidelijkheid over onderhoudsverantwoordelijkheden. Het is een klein station met twee sporen en daaronder een bus-, voetgangers- en fietstunnel. De beoordeling hiervan door omwonenden en reizigers was niet positief. Men vond de tunnel grijs, kil, onaangenaam en onveilig in de avonduren.

Samenwerking

Slimme samenwerking en schijnbaar eenvoudige ingrepen zorgden voor een aanzienlijke verbetering in de beleving van het gebied door omwonenden, ondernemers en treinreizigers. Om dit gebied samen schoon te krijgen was het belangrijk de krachten te bundelen en heldere afspraken te maken. De gemeenten werkten hiervoor samen met de NS en NederlandSchoon.

Ingrediënten aanpak

De belangrijkste ingrediënten voor de verbetering van stationsgebied De Vink zijn:

  • Langere verlichting langs de busbaan in de tunnel
  • Beter onderhoud, onkruid en weesfietsen verwijderen
  • Meer kleurrijke beplanting rondom het station
  • Grotere en meer opvallende afvalbakken
  • Welkomstborden bij de P+R, fietsenstalling en ingang tunnel
  • Een 50 meter lange muurschildering in de tunnel

Verbeterde beleving en sociale veiligheid

Dankzij alle ingrepen is stationsgebied nu een fijnere plek voor reizigers en omwonenden; uit het belevingsonderzoek is gebleken dat het gebied minder anoniem voelt, levendiger en een stuk veiliger.
Vooral de muurschildering spreekt erg aan in de omgeving. Het kunstwerk vertelt het verhaal van de omliggende gemeenten en het station. In het midden staat een vink, daarnaast prijkt de oude blauwe tram die het station vroeger aandeed en aan weerszijden staan foto's van markante gebouwen uit Leiden en Voorschoten. Zo verbindt de tunnel de gemeenten op een mooie manier.

Link naar nieuwsbericht: https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/station-de-vink-schoon-en-veilig

Meer informatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.