SoSEAL – Soil Sealing by Enhance Aluminium and organic matter Leaching

SoSEAL – technologieontwikkeling om de doorlatendheid van de ondergrond in situ te verlagen met behulp van natuurlijke biochemische processen

Door het beïnvloeden van de doorlatendheid van de ondergrond kunnen ondoorlatende lagen in de natuurlijke omgeving gecreëerd worden. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt als bodembeschermende maatregel, het tegengaan van kwel, het voorkomen van ‘piping’ bij dijken, maar ook voor de reparatie van lekke waterbassins, ondergrondse infrastructuur, onder- en achterloopsheid bij kunstwerken en natuurlijke waterpartijen.

SoSEAL richt zich op het stimuleren van natuurlijke bodemvormende processen: het kunstmatig nabootsen van de in de natuur voorkomende podzolgronden. Door de interactie van de ingebrachte metalen zoals aluminium en ijzer met organisch materiaal wordt in de zandlaag een neerslag gevormd die de porositeit en daardoor ook de doorlatendheid reduceert.

Het grote voordeel van het toepassen van SoSEAL in plaats van het aanbrengen of vervangen van starre constructies (zoals damwanden) is dat het uitgevoerd kan worden zonder verdere overlast voor bovengrondse activiteiten en bebouwing en dat de grond ongeroerd blijft.

Dit project valt binnen het vakgebied: Waterveiligheid

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.