Sprintsessies Warmtetransitievisie in Overijssel van start

De 4 gemeenten in Noord-Oost Twente (Losser, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal) hebben als eerste gemeenten in de Provincie Overijssel in januari een Sprintsessie Warmtetransitievisie gehad.

Doel van de sprintsessie

Tijdens deze sprintsessie is er met betrokkenen van 4 gemeenten en stakeholders, (woningcorporaties, netbeheerders en  vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners) samengewerkt aan het vormgeven van de inhoud van een concept warmtetransitievisie. In de tweedaagse sessie is er per gemeente een routekaart voor het uitfaseren van aardgas opgesteld en zijn er voor elke gemeente vervolgstappen vastgelegd.

De sessie is uitgevoerd in opdracht van Nieuwe Energie Overijssel, een programma van de Provincie Overijssel, die deze sprintsessie aan al haar gemeenten aanbiedt. Tauw, DWA en Buro Loo hebben de sprintsessie verzorgd.

Gemeenten aan zet

Nederland in 2050 aardgasvrij, dat is de ambitie die dit kabinet heeft vastgesteld. De eerste stap daarin is dat alle gemeenten in Nederland verplicht zijn om in 2021 een zogenaamde “wat en hoe” kaart hebben, waarin per wijk benoemd staat wanneer de wijk aardgasvrij wordt gemaakt. Voor wijken die voor 2030 al aardgasvrij worden, is het ook verplicht om in 2021 aan te geven welk duurzaam warmtealternatief voor deze wijk wordt gebruikt. Dit alternatief wordt in een wijk-uitvoeringsplan (WUP) voor een wijk uitgewerkt. De meeste gemeenten wachten op dit moment niet tot 2021 met de wat & hoe kaart,  maar starten nu al met de inventarisatieronde en het aanwijzen van pilotwijken.

Bron: Provincie Overijssel

Transitievisie warmte sprintsessies in Provincie Overijssel

Tauw verzorgt samen met DWA en Buro Loo tweedaagse sprintsessies, gericht op het creëren van de bouwstenen voor een transitievisie warmte, voor gemeentes in de provincie Overijssel. Deze sprintsessies worden door de Provincie aan alle gemeentes aangeboden en leveren onder andere input voor de provinciale Regionale Energiestrategie (RES).  In twee intensieve dagen werken we met verschillende buurtgemeenten aan een eerste opzet voor de warmtetransitievisie. Hierbij zijn naast een brede groep professionals afkomstig uit de gemeentelijke organisatie, ook andere partijen waaronder woningbouwcorporaties en energieleveranciers aanwezig. De aanwezigen gaan tijdens de sessies (begeleid) zelf aan de slag. De eerste ochtend worden ze volledig bijgepraat over alternatieven voor aardgas. In de middag maken de deelnemers de bouwstenen voor de transitievisie warmte. ’s Avonds presenteren ze die aan raadsleden en andere stakeholders. Aan de hand van hun reacties, opmerkingen en vragen wordt de transitievisie warmte de tweede dag in concept opgesteld. Het voordeel van deze aanpak is dat de uiteindelijke uitkomst door alle aanwezigen gedragen wordt en iedereen zich ook verantwoordelijk voelt voor het vervolg. Tauw verzorgt bij deze sprintsessies onder andere de projectbegeleiding, begeleid de sessies en zorgt voor de creatieve verslaglegging met behulp van een online storymap.

 

Meer informatie naar aanleiding van deze referentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.