Stikstofdepositieonderzoek MER Tractaatweg, Terneuzen

De Tractaatweg in de gemeente Terneuzen wordt verbreed en de toegestane snelheid van het verkeer gaat omhoog. Om deze wijzigingen mogelijk te maken wordt het tracé aangepast. De provincie Zeeland heeft in overleg met de gemeente Terneuzen voor dit project een m.e.r.-procedure doorlopen. Tauw heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Naast andere onderzoeken was onderzoek naar de gevolgen voor de stikstofdepositie in nabijgelegen Natura2000-gebieden voorafgaand aan de geplande wijzigingen hierbij noodzakelijk. Tauw voerde dit onderzoek in opdracht van de provincie Zeeland uit. Aan de hand van beschikbare verkeersgegevens en wegkenmerken voerde Tauw een stikstofdepositieonderzoek uit. Met behulp van Geomilieu Stacks D+ is de bijdrage van de wijziging van de verkeersintensiteiten en de wegligging bepaald op de nabijgelegen Natura2000-gebieden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.