Strategie slibgisting en slibontwatering WDODelta

Projectgegevens:

Periode: november 2018 - augustus 2019

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Berend Reitsma
  • Ronnie Berg

Opdrachtomschrijving

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft Berend Reitsma en Ronnie Berg van TAUW gevraagd om een strategie te ontwikkelen voor de slibgisting en slibontwatering van het hele waterschap voor 2020-2050. Startpunt is geweest de ingreep op de energiefabriek rwzi Echten, wegens de uitbedrijfname sliblijn wegens gasveiligheid en onderhoudbaarheid. Daarna zijn ook de sliblijnen van de rwzi Deventer en de rwzi Zwolle doorgelicht.

Samenwerking tijdens het project

Er is regelmatig overleg geweest met het projectteam van WDODelta. Er zijn een aantal werksessies geweest met diverse stakeholders binnen het waterschap, brainstorms met (externe) deskundigen, ook van andere adviesbureau’s, verschillende leveranciers. Er zat grote tijdsdruk op, omdat met de extra slibafvoer hoge kosten gemoeid zijn. Parallel met dit project was er ook een bouwteam aan de gang die de herbouw van de gistingstanks heeft uitgewerkt op DO niveau. Deze projecten zijn gesynchroniseerd. Het resultaat van deze strategiestudie met duurzaamheidsscenario’s bleek de opmaat tot een vervolgproject met de duurzaamheidsplus variant met groen gas en CO2 als stip op de horizon

Resultaat van het project

Uit de studie is gebleken dat gisten en ontwateren toekomstbestendig is, ook op de 3 locaties Echten, Zwolle en Deventer. Hernieuwbaar gas heeft waarde en zal de komende tijd worden uitgerold als groen gas in plaats van verstromen in de WKK. De gisting zal verwarmd worden met duurzame warmte, bijvoorbeeld via aquathermie. De huidige gistingstanks op de rwzi Echten zullen worden gerenoveerd. Daarnaast is er een onderzoeks- en innovatieagenda opgesteld met onder andere kansen voor klimaat zoals groen gas invoeden Rendo, synergie stadswijken Hoogeveen (H2 en/of biogas/groen gas), kansen voor toepassen rwzi als SMART Energy Hub.

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.