Stroomkanaal Lemmer

De ophaalbrug over het Stroomkanaal in Lemmer verkeert in een slechte staat en is te smal voor het huidige verkeer. De provincie Fryslân wil een vaste,brede brug zodat met name het vrachtverkeer veiliger kan passeren. En door de brug hoger te maken kunnen onderhoudsschepen voor het monumentale Woudagemaal er gewoon onderdoor.

Een mooie opdracht die is binnengehaald door de combinatie Tauw, wUrck en Reimert. En met een extra uitdaging. Want het Ir. D.F. Woudagemaal, zoals het officieel heet, ligt vlakbij en het staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Daarom is er extra kritisch gekeken naar het ontwerp en hebben de provincie, gemeente De Friese Meren en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed strenge voorwaarden gesteld aan de inpassing in de omgeving.

Ontwerp met meerwaarder

Daarom is gekozen voor een minimalistisch ontwerp. Dit bleek het juiste antwoord in het monumentale landschap. Of zoals de beslissende jury het verwoorde: ‘De brug oogt zeer strak, wat de gewenste vlakke uitstraling ten goede komt. Dit ontwerp heeft veel meerwaarde als het gaat om de doelstelling om de rechtlijnigheid, openheid en de middenas van het Stroomkanaal zoveel mogelijk te benadrukken.’

Uitvoering

Tauw en wUrck zijn als onderaannemer ingehuurd voor alle advies- en ontwerpwerkzaamheden. Tauw voert een deel van de voorbereidings- en engineeringswerkzaamheden samen met wUrck uit. Zo zit de architect van wUrck in het ontwerpteam dat de vormgevingsaspecten van het aanbiedingsontwerp waarborgt.

Tauw verzorgt onder andere:

  • Risicomanagement
  • Ondersteuning bij vergunningen en ontheffingen
  • Inventariseren van de interne en externe raakvlakken
  • Opstellen van adviezen voor waterhuishouding, geotechniek en wegbouwkunde
  • Opstellen van een verificatieplan en -rapportage
  • Uitwerken naar Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp

Dit ontwerp heeft veel meerwaarde als het gaat om de doelstelling om de rechtlijnigheid, openheid en de middenas van het Stroomkanaal zoveel mogelijk te benadrukken.”
Beslissende jury.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.