Stroomlijn IJssel

Langs de IJssel opereert Tauw, als penvoerder,samen met aannemingsbedrijf Bruins & Kwast en rentmeesterkantoor Eelerwoude. Deze combinatie heeft de naam Courant gekregen. We werken aanhet project Stroomlijn IJssel, als onderdeel van het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat.Het moet zorgen voor een betere doorstroming bij hoog water, door overtollige begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen.

Rijkswaterstaat werkt doorlopend aan de veiligheid van de bewoners in het rivierengebied. Niet alleen met het Programma Stroomlijn, dat al loopt vanaf 2011, maar ook met de grote programma’s als Ruimte voor de Rivier en Maaswerken. Door smeltwater en toenemende neerslag krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoogwater. Als er niets gedaan wordt, neemt de kans op overstroming toe.

Veiligheid bewoners garanderen

Om de veiligheid van de omwoners van de IJssel te garanderen, werken we aan verschillende maatregelen. In de stroombaan, waar het water het hardst door de uiterwaarden stroomt, belemmeren bomen en struiken de doorgang. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Daarom wordt die begroeiing verwijderd, maar laten we waardevolle heggen en monumentale bomen staan. Ook houden we rekening met beschermde dier- en plantensoorten.

Samenwerking

Rijkswaterstaat hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de omgeving. Daarom heeft Tauw, als leidinggevende aan het project, een ervaren omgevingsmanager bij het team gezet. Eelerwoude zet vier rentmeesters in voor het bezoeken en afsluiten van overeenkomsten met betrokkenen en landeigenaren. Bovendien voeren zij de areaalanalyses uit. Samen met Eelerwoude ontwerpt Bruins & Kwast vervolgens het geheel, waarna ze zelf de volledige uitvoering voor hun rekening nemen.

De juiste balans

‘Het mooie aan Stroomlijn is het vinden van de juiste balans tussen veiligheid, cultuur en natuur. Hierbij gaan we zorgvuldig te werk. Gemeenten, eigenaren en belangengroepen worden tijdens het hele proces betrokken. Rijkswaterstaat voert alle werkzaamheden niet zelf uit. Hiervoor heeft zij vier gespecialiseerde bureaus gecontracteerd. Tauw heeft samen met Bruins & Kwast en Eelerwoude een slimme, innovatieve combinatie bedacht van planvorming tot uitvoering. Door onder één paraplu te opereren gaan ze voortvarend te werk waarbij het resultaat voorop staat. Met Tauw is het prettig samenwerken’, zegt Rick Kuggeleijn, programmamanager Rijkswaterstaat programma Stroomlijn.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.