Tauw adviseert Beaphar bij herinrichting van de locatie

Beaphar produceert al decennialang onder het mom ‘For a better pet world’ voer, genees- en verzorgingsmiddelen voor huisdieren. Het bedrijf heeft de intentie om zijn distributie- en productieactiviteiten te concentreren op de hoofdlocatie in Raalte. Om dit te kunnen doen diende het plaatselijke bestemmingsplan te worden aangepast, de milieuvergunning te worden uitgebreid en een bouwvergunning te worden geregeld.

Diverse afdelingen van Tauw ondersteunden Beaphar bij dit proces. Het traject begon met het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van het vigerende bestemmingsplan. Onze afdeling Ruimte stelde deze onderbouwing op, waarbij overige afdelingen de benodigde deelonderzoeken verzorgden. Zo voerden wij onderzoeken uit naar bodem, geluid, archeologie, verkeer en luchtkwaliteit. De gemeente Raalte heeft de ruimtelijke onderbouwing inmiddels geaccepteerd.

Daarna kwam Beaphar met een vervolgopdracht: het schrijven van de planregels voor dit gebied. Deze werkzaamheden voert Tauw samen met de juridische collega’s van PurpleBlue. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met de actualisatie en uitbreiding van de vigerende milieuvergunning. Op die manier kan de uitvoering van de uitbreidingsplannen ook daadwerkelijk plaatsvinden. Indien van toepassing koppelen we de procedures ‘wijziging bestemmingsplan’ en ‘uitbreiding milieuvergunning’ tot één procedure volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Naast deze trajecten voeren we ook regelmatig andere projecten uit voor Beaphar, op gebieden als afvalwater, brandveiligheid, en lucht- en geluidsemissie. Tauw is steun en toeverlaat voor Beaphar als het aankomt op milieu-, ruimtelijke ordening en brandveiligheidsvraagstukken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.