Tauw bepaalt brandwerendheid draagconstructie voor Heemsbergen Recycling

Tauw ondersteunt sinds enkele jaren Heemsbergen Recycling op het gebied van milieu en vergunningen. Heemsbergen is gespecialiseerd in de recycling van papier, plastic en metaal en heeft daarbij een totaaloplossing voor de inzameling van alle afvalstromen door heel Nederland. Het bedrijf is gevestigd in Diemen, waar men in 2013 een nieuwe loods heeft gebouwd ter afscherming van een nieuwe papierpers en voor de opslag van papierbalen.

Brandwerendheid loods

Deze loods is opgebouwd uit steenachtige wanden en een staaldak. De voorzijde van de loods is open. Omdat de achtergevel dicht op de erfgrens staat, moet de achtergevel brandwerend uitgevoerd worden. De gevelpanelen zijn hierop geselecteerd en halen de brandwerendheid wel, maar de gevel ontleent haar stabiliteit aan de staalconstructie. Deze was tijdens de bouw niet brandwerend afgewerkt, waardoor de brandwerendheid van de gevel niet gewaarborgd kon worden. Het bevoegd gezag eiste dat de totale staalconstructie eveneens brandwerend werd behandeld. Een forse en vooral onvoorziene kostenpost

Besparingen

Tauw heeft in twee fasen beoordeeld welke besparingen gerealiseerd konden worden. In eerste instantie is bepaald welke onderdelen van de staalconstructie daadwerkelijk de stabiliteit van de achtergevel waarborgen. Alle andere constructieonderdelen hoeven immers niet brandwerend uitgevoerd te worden. Vervolgens is bepaald aan welke temperaturen de staalconstructie bij brand wordt blootgesteld. De open voorgevel had daarbij vanzelfsprekend een zeer positief effect en door middel van berekeningen met een zonemodel kon dat effect ook rekenkundig benut worden.

Op basis van ons advies kon de omvang van brandwerend uit te voeren onderdelen van de staalconstructie beperkt blijven tot uitsluitend de kolommen (omdat deze met de voet in een lokale brand kunnen staan). De rest van de staalconstructie kon, op basis van de optredende rooklaagtemperatuur in de ruimte, onbeschermd blijven. Hiermee kon een besparing gerealiseerd worden van vele duizenden euro’s.

Expertise Tauw

De ervaring van onze brandveiligheidadviseurs is dat de relatie tussen brandscheidingen en draagconstructies in veel bouwprojecten onvoldoende aandacht krijgt. Gevolg is dat de staalconstructies achteraf alsnog brandwerend uitgevoerd moeten worden, soms zelfs in ruimten die al in gebruik zijn! Een kritische en deskundige blik vooraf kan dit voorkomen.

Daarnaast kan met constructief inzicht en kennis van het bezwijkgedrag van constructies bij brand fors bezuinigd worden op de kosten van brandwerende maatregelen. Vooral in buitensituaties of in ruimten met een lage vuurbelasting kan een rekenkundige beoordeling zinvol zijn. Tauw heeft deze expertises in huis. We zijn u graag van dienst.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.