Tauw helpt Gemeente Ede bij de aanpak van asbest

Tauw heeft onlangs met de gemeente Ede een raamovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van asbestinventarisaties in bouwwerken.

Tauw heeft onlangs met de gemeente Ede een raamovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van asbestinventarisaties in bouwwerken. De duur van deze overeenkomst is een periode van vier jaar en is ingegaan per 1 januari 2019. De gemeente is uitermate tevreden over onze kwaliteit, flexibiliteit en communicatie. Daarom is Tauw in de gelegenheid gesteld om een nieuwe overeenkomst te sluiten. Een verlenging van een al langlopende samenwerking tussen gemeente Ede en Tauw wordt hiermee succesvol voortgezet.

Louis Pelgröm, technisch verantwoordelijk projectleider van Tauw, is blij met deze verlenging: “Dit is een prachtige prestatie voor Tauw. Wij hebben de afgelopen jaren, tijdens de raamovereenkomst maar ook al de jaren daarvoor, diverse bouwwerken voor de gemeente Ede geïnventariseerd. De opdrachten variëren van woningen met schuurtjes tot grote boerderijen of kantoren en zelfs enkele defensieterreinen. Bij deze inventarisaties kwamen ook diverse asbestverontreinigingen in beeld die vervolgens nader onderzocht moesten worden.

Asbestsanering

Op basis van de resultaten van de onderzoeken wordt vaak een asbestsanering uitgevoerd. Ook hierbij helpt Tauw de gemeente Ede. Tauw stelt hiervoor onder andere sloopbestekken op en houdt toezicht op de werkzaamheden tijdens de uitvoering van de asbestsaneringen.

De gemeente Ede heeft diverse bouwwerken in eigen beheer. De meeste gebouwen zijn inmiddels door Tauw voor de gemeente Ede geïnspecteerd op asbest. De gemeente verwacht dat er nog circa 25 objecten per jaar geïnventariseerd moeten worden.

Voor meer informatie over asbestgerelateerde werkzaamheden kunt u contact opnemen met Erik Menkema.

Meer informatie over de asbestwerkzaamheden van Tauw?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.