Locatieontwikkeling fabrieksterrein Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de voormalige Biesterfeldfabriek uitgekocht en het terrein wordt nu gesloopt en gesaneerd.

Het vertrek van de Biesterfeldfabriek was nodig om de externe veiligheidscontour weg te nemen en hiermee de ontwikkelingen in Rijnhaven Oost van werken naar wonen mogelijk te maken. De gemeente investeert in de voormalige werkhaven tussen het Biesterfeldterrein en Rijnhaven Oost. Met de aanleg van faciliteiten voor pleziervaart ontstaat een waterplein voor de stad. Op de voormalige Biesterfeldlokatie zelf ontstaat nu de mogelijkheid voor startende en vernieuwende ondernemers om in zich in Alphen te ontwikkelen. De gemeente lanceert dit concept onder de naam 'De Werf'.

Op de locatie van Biesterfeld bevindt zich een grootschalige bodemverontreiniging. De destijds door Biesterfeld gekozen saneringsaanpak richt zich op ‘monitored natural attenuation’, waarbij een stabiele eindsituatie is ontstaan wat betekent dat de pluim zich niet meer verder zal verspreiden. Door de aanwezige verontreiniging dient rekening te worden gehouden met gebruiksbeperkingen op de locatie en kunnen uitdamping van vluchtige stoffen tot blootstelling en daarmee humane riscico’s leiden.
Voor de aankoop en transformatie van zo’n locatie is de gemeente grondig te werk gegaan en heeft  ondersteunend advies ingeschakeld. Tauw heeft de opdracht gekregen om de aankoop te begeleiden en de locatie geschikt te maken voor het beoogde gebruik.

Tauw heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Eerste verkenning positiebepaling gemeente Alphen aan de Rijn met betrekking risico’s en saneringsmogelijkheden bodemverontreiniging Biesterfeld
 • Strategisch advisering omtrent aankoop perceel
 • Contractbegeleiding
 • Analyse ontwikkelvarianten
 • Risicomanagement
 • Opstellen kostenraming
 • Uitvoeren humane risicobeoordeling m.b.v. risicomodel voor verschillende gebouwen
 • Uitvoeren diversen onderzoek, bodem, asbest, ecologie en binnenlucht
 • Opstellen saneringsplan en verkrijgen beschikking
 • Opstellen sloop- en saneringsbestek voor de ontmanteling van de chemische site met tankenpark met 25 tanks en proceshallen
 • Aanvragen vergunningen
 • Opstellen V&G dossier
 • Directievoering & Toezicht tijdens sloop en saneringswerk


Door de bovengenoemde werkzaamheden zijn de risico’s beheerst gebleven en is verdere transformatie van de Rijnhaven Oost mogelijk gemaakt. Dit alles is gebeurd binnen de afgegeven planning en budget en heeft geresulteerd in een opdrachtgever welke zeer tevreden was over de aanpak van de opdracht, de risicobeheersing en het uiteindelijke resultaat.


Op De Werf is nu ruimte voor tijdelijk hergebruik van de bestaande panden en voor enkele permanente functies zoals:

 • plek voor jonge, startende ondernemers in de maakindustrie (ambachten met nieuwe technieken) en in de creatieve sector
 • plek voor sociaal ondernemerschap en leerwerk bedrijven i.s.m. onderwijs
 • enkele commerciële watersport gerelateerde bedrijven
 • passende (pop-up) horeca

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.