Tauw ondersteunt bij nieuwbouw fabriek hernieuwbare diesel Neste Oil

Neste Oil heeft de ambitie ’s werelds grootste producent van hernieuwbare dieselbrandstof te worden. Een nieuwe fabriek op de Maasvlakte in Rotterdam moet met een productiecapaciteit van 800.000 ton hernieuwbare diesel per jaar daar een flinke steen aan gaan bijdragen. Om de fabriek te kunnen bouwen is Tauw ingeschakeld voor de begeleiding van de vergunningenprocedures en de ondersteuning bij het voldoen aan alle bouw-, milieu-, natuur- en arboregelgeving. We voerden het voortraject uit in de vorm van het opstellen van een mer-beoordelingsnotitie en een vergunningsaanvraag in het kader van de toenmalige Wet milieubeheer (nu: onderdeel milieu in de Wabo) en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (nu: watervergunning in de Waterwet).

Het uit Finland afkomstige Neste Oil koos voor Rotterdam omdat deze stad een belangrijke rol speelt in de plantaardige olie-industrie en in het hart zit van de Europese afzetmarkt. Niet onbelangrijk, de lokale en provinciale overheidsinstanties reageerden positief op de plannen. De regelgeving was echter nog niet geheel toegesneden op een dergelijk nieuw proces. Tauw leverde hiertoe de benodigde onderbouwing aan waaruit bleek dat de plannen van Neste Oil pasten binnen de regelgeving, en op sommige punten zelfs vooruit liepen.

Naast het organiseren van de benodigde vergunningen speelden we ook een belangrijke rol bij het vertalen van de Nederlandse regelgeving op gebied van milieu, bouw, natuur en arbo. We boden ondersteuning bij het implementeren van de best beschikbare technieken in de ontwerpen, door nauw samen te werken met het bureau dat de engineering verzorgde: Technip Italy. Technip maakte de ontwerpen die wij vervolgens toetsten aan regelgeving en best beschikbare technieken. Hierdoor wordt gewaarborgd dat Neste Oil steeds ‘in compliance’ is, niet alleen wat het ontwerp betreft, maar ook tijdens de bouwfase. Daarnaast is er een ‘licence to operate’ voor de operationele fase.

Juha Jokirinne, managing director van Neste Oil Netherlands voor de bouw van de raffinaderij, is zeer te spreken over de rol van Tauw. ‘Tauw heeft ons alle zorg uit handen genomen. Alle procedures zijn soepel doorlopen ondanks de maatschappelijke twijfels die er zijn gerezen over het inzetten van palmolie. Dat is een prestatie van formaat! In eerste instantie hadden we Tauw ingehuurd om ons te adviseren bij vergunningenkwesties en om de aanvragen te verzorgen voor de milieu- en watervergunningen. Toen Tauw dat succesvol had afgerond, hebben we gevraagd om ook alle andere vergunningen te begeleiden, onder andere ook de bouwvergunning. Tauw werkt hiervoor nauw samen met Technip. Tauw zal dit Italiaanse bureau bijstaan bij de interpretatie van de Nederlandse (bouw- en milieu-)regelgeving die van toepassing is op de raffinagefabriek, zodat het ontwerp aan alle eisen voldoet. De kennis en ervaring van Tauw met de Nederlandse regelgeving is van doorslaggevend belang.’

Aan dit complexe project heeft een groot aantal Tauw-specialisten een bijdrage geleverd: milieumanagementadviseurs, arbeidsveiligheidskundigen, geothechnici, ecologen, bodemexperts en juristen. Jokirinne: ‘Dankzij het uitstekende vergunningenmanagement van Tauw waren alle vergunningen op tijd binnen en kon de bouw volgens planning beginnen.’

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.