Tauw ondersteunt Huisman bij voorbereiding voor verdieping van Wiltonhaven

Huisman heeft in 2012 en 2013 een deel van haar haven laten verdiepen om toegang tot de haven met grote schepen mogelijk te maken.

In de haven lag op sommige plekken een meterdikke laag met zwaar verontreinigde baggerspecie, die verwijderd diende te worden.

Tauw heeft in 2012 en 2013 in de voorbereidingsfase het projectmanagement ondersteund. Gedurende de uitvoeringsfase hebben wij de milieukundige begeleiding conform BRL 6003 verzorgd, de begeleiding bij het opsporen van Niet Gesprongen Explosieven en de vergunningen/meldingen bij Rijkswaterstaat.

Rob Hofstede (projectleider Huisman): Belangrijk aspect was dat er een grote tijdsdruk was en dat niet kon worden uitgesloten dat Niet Gesprongen Explosieven in de te verdiepen haven konden worden aangetroffen. Om deze reden is voorafgaand aan het baggeren detectieonderzoek uitgevoerd en hebben duikers de ‘verdachte’ objecten benaderd en van de waterbodem verwijderd.

De werkzaamheden zijn op tijd afgerond waardoor de schepen met grote diepgang de haven veilig in konden varen. De voorbereiding en begeleiding van het baggerwerk maar ook het begeleiden van de zoektocht naar Niet Gesprongen Explosieven is door Tauw naar volle tevredenheid uitgevoerd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten