Tauw ondersteunt Sime Darby Oils bij transitie naar nieuwe ISO 14001:2015

“De samenwerking met Tauw is een samenwerking zoals je die met alle partijen graag wilt: korte lijnen met een onderlinge proactieve houding.”, - André ’t Mannetje, ESH Officer (Sime Darby Oils)

Projectreferentie Tauw ISO 14001

Update van het bestaande milieumanagementsysteem

Sime Darby Oils Zwijndrecht Refinery BV (voorheen Sime Darby Unimills) is een producent van plantaardige oliën en vetten en gevestigd in Zwijndrecht. Al jaren voert Sime Darby Oils een beleid om de milieueffecten als gevolg van zijn activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen en beperken. In 1996 is dit bekrachtigd met het implementeren van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001:1996. De nieuwe versie van ISO 14001 is in 2015 gepubliceerd en in 2016 heeft Sime Darby Oils Tauw gevraagd de transitie naar deze nieuwe versie te begeleiden.

Door de reeds bestaande relatie wist Tauw haar weg in de organisatie goed te vinden. Juist door medewerkers van diverse afdelingen te betrekken bij het actualiseren van het managementsysteem naar de nieuwe eisen is de betrokkenheid vergroot.

Medewerkers zijn zich verder bewust geworden van hun bijdrage om schadelijke milieueffecten te voorkomen of beperkten.

Korte lijnen en stakeholders in kaart gebracht

Samen met Sime Darby Oils heeft Tauw een plan van aanpak opgesteld en zijn we aan de slag gegaan. Door de werkzaamheden zoveel als mogelijk op locatie uit te voeren zijn de lijnen kort en zorgen we ervoor dat de klant continu op de hoogte is van de status. Zo hebben we samen in kaart gebracht wie de belanghebbenden voor Sime Darby Oils zijn.

Niet alleen de Environment, Safety & Health (ESH) afdeling is betrokken, maar ook bijvoorbeeld medewerkers van productieafdelingen of personeelszaken zijn bevraagd om alle stakeholders in kaart te kunnen brengen. Deze stakeholders zijn onder andere de vaste contractors die werkzaamheden uitvoeren op de site. Zij brengen zowel risico’s als kansen met zich mee. Risico’s als zij zich niet aan de regels houden, maar ook kansen omdat zij zijn gespecialiseerd in het zo milieuvriendelijk mogelijk uitvoeren van hun werkzaamheden.

Transitie naar ISO 14001:2015 is afgerond

We nemen het managementsysteem van Sime Darby Oils niet over; het blijft hun eigen managementsysteem. De transitie is begin 2018 afgerond en het ISO 14001:2015 certificaat is behaald. De samenwerking tussen Sime Darby Oils en Tauw is recent bevestigd met een raamovereenkomst: wij gaan ze op alle Quality, Health, Safety & Environment (QHSE) vakgebieden nog jarenlang met plezier ondersteunen.

Meer informatie over de transitie naar de nieuwe ISO 14001 : 2015?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.