Haalbaarheidsstudie energiecoöperatie WG Ketelhuis Fossielvrij

Projectinformatie

Periode: 2018 - 2019
Opdrachtgever: Energiecoöperatie WGKetelhuis Fossielvrij 
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Mirjam Pronk 

Opdrachtomschrijving

Voor de energiecoöperatie WGKetelhuis Fossielvrij werken we aan een haalbaarheidsstudie om deze binnenstedelijke woon-en werkbuurt in Amsterdam van een aardgasvrije warmteoplossing te gaan voorzien. De Energiecoöperatie streeft ernaar een buurtwarmtebedrijf op te richten en wil daarom zoeken naar een systeem dat zoveel mogelijk aan de belangen van de bewoners tegemoet komt. Ruim de helft van de woningen zijn huurwoningen, en tevens zijn er enkele bedrijfsgebouwen. Er zijn diverse monumenten waar verduurzaming een lastige opgave is.

Kernpunten van de energiecoöperatie zijn duurzaamheid, betaalbaarheid en zeggenschap. Kern van het aanbod van TAUW is het in verbinding brengen van de technische mogelijkheden met de belangen van de verschillende gebruikers en eigenaren, en een flexibele inpassing zowel in tijd als in techniek. Voor de verschillende gebouwen is inpassing van de voorkeursoptie- een warmtenet op 70 graden op basis van oppervlaktewater-warmte- gemakkelijker dan voor andere gebouwen.

Criteria inpassing warmtepompenSamenwerking tijdens het project

Naast TAUW werken ook Over Morgen en DVP Smart Concepts aan het plan. Waternet is deelnemer in het project vanwege de aquathermie-voorkeursoplossing. De input van technisch adviseurs die warmtepotentie onderzoeken en de energievraag analyseren wordt samengebracht met de mogelijkheden die er zijn om de woningen en gebouwen aan te passen aan een nieuw energiesysteem.

We organiseren werksessies met de stakeholders, gemeente en netbeheerder om de mogelijkheden en belemmeringen van het gebied in kaart te brengen.

De woningcorporatie Stadgenoot levert relevante informatie over de gebouwkwaliteit en onderhoudsplanningen. Tauw maakt op basis van de beschikbare gegevens en input van bewoners een overzicht van de mogelijkheden per gebouw, die weer leidt tot een voorstel voor fasering van aanleg warmtenet.

De haalbaarheidsstudie wordt gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeente Amsterdam die de tussenresultaten ook mee beoordeelt.

Resultaat van het project

Bij afronding van de haalbaarheidsstudie is voor de Energiecoöperatie duidelijk of realisatie van een warmtenet technisch, financieel en organisatorisch haalbaar is. TAUW heeft daarbij bouwstenen geleverd voor de aanpak van de gebouwen, de rol van gebouweigenaren, verhuurder en bewoners, de impact hiervan op de fasering van het warmtenet en daarmee een voorlopige planning voor het vervolgtraject. De opdrachtgever heeft een duidelijk beeld van de te nemen vervolgstappen op de verschillende niveaus en de wisselwerking met de aanpak en besluitvorming voor de afzonderlijke gebouwen.

Meer informatie naar aanleiding van deze referentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Mirjam Pronk
T: +31 62 50 51 76 6
E:mirjam.pronk@tauw.com
LinkedIn